Eltel tar över byggnation av TDCs fibernät

TDC outsourcar byggnationen av fibernät till konsortiet Fiber & Anlaeg I/S med start 1 december 2011. Som en del av affären kommer 157 anställda från TDC att överföras till konsortiets största partner, Eltel Networks A/S, som blir den största aktören på den danska marknaden för fiberinfrastruktur.

Bättre kundtillfredsställelse, kortare leveranstid och lägre driftskostnader är de främsta målen när konsortiet Fiber & Anlaeg I/S tar över ansvaret för TDC: s fibernät 1 december 2011. Fibernätet är ett av de största i Danmark. Samtidigt tar Eltel, som en av de tre parterna i konsortiet, över 157 medarbetare från TDC. De ska – som en del av Eltels organisation – bidra till att realisera TDC:s ambitiösa mål i byggandet av fibernätet.

Kan säkra upp vid perioder av hög beläggning
- För oss är detta en mycket stor affär. Genom att lämna över ansvaret för fibernät till oss kan TDC fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som vi kommer att ge fiberkunder installation i rätt tid och med effektiv felavhjälpning, säger Sonny Nielsen, VD för Eltel i Danmark.
- Dessutom kommer avtalet att ge en ökad flexibilitet för både TDC och oss. Under perioder med högre beläggning kan vi mobilisera fler av våra duktiga tekniker. På samma sätt kommer våra 157 nya kollegor att kunna utföra uppdrag för våra andra kunder och kommer på så sätt också att stärka vår totala resursbas, tillägger han.

Erfarenhet av stora partnerskap
Eltel har sedan starten i Danmark 2005 haft i uppdrag att utveckla intelligenta infrastrukturlösningar som resulterar i smarta och effektiva lösningar för kunder och slutanvändare.
- Vi har en lång tradition av att samarbeta med ledande operatörer i Norden och andra delar av Europa både inom telekommunikation och eltransmission. Vi har också stor erfarenhet av att ta hand om medarbetare från andra verksamheter – något som händer i och med TDC-avtalet. Därför är jag säker på att integrationen av de nya medarbetarna kommer att ske problemfritt, säger Sonny Nielsen.

Väntar på ett snabbt godkännande från myndigheter
Tillsammans med Eltel finns i konsortiet Fiber & Anlaeg I/S företagen Munck Forsyningsledninger och Petri & Haugsted, som skall utföra grävarbeten i fiberinstallationerna. Innan avtalet med TDC träder i kraft den 1 december 2011, skall konkurrensmyndigheterna ge ett formellt godkännande av avtalet. Både TDC och Fiber & Anlaeg I/S räknar med att detta kommer att ske utan dröjsmål och anmärkningar.

MER INFORMATION:
Michael Jørgensen, försäljningsdirektör, Eltel Networks A / S
T: +45 5241 0000 (direkt) / 45 8813 5000
@: Mhjo@eltelnetworks.com
W: www.eltelnetworks.com