Eltel tar sista steget gentemot en helt specialiserad organisation

Eltel slutför sin organisationsförändring och får en helt specialiserad organisationsstruktur. Enheterna Power Distribution och Fixed Telecom kommer att bli internationella affärsenheter från 1.1.2012. Juha Luusua har utsetts till President för affärsområdet Power Distribution och Casimir Lindholm har utsetts till President för affärsområdet Fixed Telecom, båda rapporterar till Axel Hjärne, VD och koncernchef för Eltel Group.

Förutom sitt verksamhetsansvar kommer Juha Luusua och Casimir Lindholm fortsätta som juridiskt ansvariga för dotterbolagen Eltel Networks Oy i Finland och Eltel Networks Infranet AB i Sverige. Eltels dotterbolag i de baltiska länderna kommer att fortsätta att rapportera till Juha Luusua.

De specialiserade organisationerna anses vara bäst lämpade för att dela ”best practices” mellan länderna och på bästa sätt nyttja synergier och att bättre serva kunder med liknande behov. Eltels ambition är att vara den ledande leverantören av tjänster inom varje affärsområde de närmaste åren.


Axel Hjärne
VD och Koncernchef
Eltel Group Corporation