Samarbetet med MSB avseende Rakel förlängs

Avtalet gäller den fortsatta driften av Rakelsystemet fram till 31 mars 2015 och omfattar 220 miljoner kronor

”Vi är mycket nöjda över att förlänga avtalet och fortsätta samarbetet med Saabkonsortiet”, säger Nils Svartz, överdirektör på MSB. ”Den ökade befolkningstätheten i en globaliserad miljö kräver avancerad säkerhets- och krishantering. Omedelbar och omfattande medvetenhet om situationen är en av de mest kritiska parametrarna när det gäller samordning av säkerhetsstyrkor för att hantera kritiska situationer effektivt. Rakel ger alla våra användare såsom räddningstjänst och offentlig säkerhet möjlighet att fatta beslut och agera på en solid kunskapsgrund i nödsituationer”, säger Nils Svartz.

Rakels dagliga drift och kundsupport hanteras av ett konsortium bestående av SAAB, Cassidian och Eltel. Konsortiet har även byggt Rakelsystemet. I december 2010 färdigställdes de sista delarna i Norrland och Sverige fick för första gången ett nationellt radiokommunikationssystem. 

”Det är mycket glädjande att MSB har valt att fortsätta samarbetet med oss och att vi får möjlighet att fortsätta drifta och underhålla Rakelnätet även framöver”, säger Casimir Lindholm, VD, Eltel Sverige.

MSB ansvarar för att marknadsföra systemet samt ansluta behöriga kunder inom stat, kommun, landsting och privata aktörer. 

”Det är mycket glädjande att avtalet nu är i hamn”, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten, MSB. ”Med detta avtal har vi enats om effektiviseringsarbete för  drift, service och underhåll vilket ger oss en grund för att locka nya kunder med bättre användbarhet och service”, säger Stefan Kvarnerås.

Saab, Cassidian och Eltel utgör ett konsortium med gedigen erfarenhet och kompetens inom skydd och säkerhet. Tillsammans har de vad som krävs för att kunna tillhandahålla en kraftfull, användarvänlig och kostnadseffektiv lösning som sätter en ny standard för radiokommunikation. Det inbegriper såväl infrastruktur som system och arbete med utbyggnad, drift och underhåll för samtliga skydds- och säkerhetsmyndigheter i Sverige. 

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com

Carin Andersson, kommunikationschef Eltel Sverige
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24

Om Eltel
Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar utifrån ett effektivt samspel mellan el, telekom och IT. Eltel är specialiserade på att kombinera dessa tekniker till den nya och framväxande intelligenta infrastrukturen Infranet, som har till syfte att stärka de olika funktionerna i samhället. Eltel har 7 700 anställda och en omsättning på 856 miljoner euro. Från basen i Norden har Eltel expanderat till Baltikum, Polen och Tyskland. Målet är att bli Europas ledande Infranetföretag.