Eltel bygger fibernät för vindkraftpark i Jädraås

Jädraås ligger i gränstrakterna mellan Gästrikland och Dalarna, och där byggs för närvarande en av landets största vindkraftparker, med 66 st vindkraftverk för Arise Windpowers räkning. Ytterligare 40 kraftverk planeras i området. För styrning och övervakning behövs ett fibernät som ansluts till alla kraftverken.

Projekt av denna kaliber sätter Eltel på prov då bl a tidplanen är hårt styrd och komplex. Ett stort antal entreprenörer ska samsas om tidsfönster att göra sin del i. Det ges dock ett stort utrymme för Eltels duktiga tekniker att vara innovativa eftersom beställaren är mån om att såväl finna nya sätt att designa näten på, som att hitta smidiga lösningar att terminera näten på vid varje kraftverk.