Eltel expanderar och utbildar nya teletekniker

Det är för närvarande brist på teletekniker i Sverige, vilket hämmar den expansion och utveckling som vi för övrigt kan se. Infrastrukturen för telekommunikation byggs ut i snabb takt.

Utvecklingen drivs på många fronter, där tre speciellt heta områden är fiberutbyggnad till egnahemsområden, fibernät på landet (Byanät) samt utbyggnad av mobilnäten för ökad datatrafik. Utvecklingen drivs på av ökade kundkrav på hög hastighet för nya datatjänster, samt satsningar från både EU, staten, kommunerna och privata nätägare/operatörer. Den snabba utbyggnadstakten och de ökade kraven på driftsäkerhet och tillgänglighet gör att bristen på kvalificerade tekniker blir kännbar. Det hela hämmas även av att det sedan något decennium inte finns någon anpassad gymnasieutbildning för just detta behov.

Eltel har därför tillsammans med andra entreprenörer i branschen och Arbetsförmedlingen beslutat att ta saken i egna händer. En skräddarsydd utbildning har tagits fram, där elever med lämplig bakgrund sållas fram gemensamt, och där AF bekostar de teoretiska delarna, och vissa gemensamma praktiska moment. Dessa varvas och kombineras med omfattande praktik som Eltel står för, inklusive handledare arbetskläder, verktyg, instrument och lämpliga arbetsuppgifter. Efter ungefär ett år är lärlingarna färdiga teletekniker, och erbjuds då normalt sett anställning på Eltel.