Eltel får nytt förtroende som drift och underhållsleverantör åt LFV

Eltel Network Infranet AB, Division Homeland Security and Aviation (HS&A) har per 2012-05-16 tecknat ett nytt Ramavtal med LFV avseende drift och underhållstjänster för operativa flygledningssystem (ANS utrustning) samt tillhörande kringsystem, nätverk och konsulttjänster. Ramavtalet uppskattas till ett värde om ca 500 MSEK och löper från 1 Januari 2013 och 5 år framåt med option på ytterligare 3 år.

Kontraktet är vunnet i konkurrens och Eltel ska i detta avtal ansvara för ”Tekniskt underhåll för flygtrafiktjänsten”. Inom ramen för detta återfinns bl. a. system för navigation, kommunikation, information och övervakning samt nätverks- och systemutrustning. Uppdraget är nationellt och omfattar samtliga av LFV’s anläggningar med nämnd utrustning.

GD Thomas Allard LFV kommenterar "Flygtrafiken är en av de kritiska livlinor i vårt samhälle. Med Eltel, har vi funnit en partner som effektivt tar hand om att upprätthålla våra kritiska system. Eltel tekniker är väl utbildade och certifierade, deras geografiska närhet runt om i Sverige borgar för ett bra lokalt stöd för oss."

"LFV har varit en lång och trogen kund till oss och vi uppskattar mycket detta fortsatta förtroende de visar oss. Genom detta avtal kan vi fortsätta att leverera högkvalitativa tjänster till LFV", säger Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige.

Divisionschef Thorbjörn Sagner kommenterar vidare: ”Det är med stor glädje och stolthet vi tar emot detta förnyade förtroende från LFV. Det är också mycket stimulerande och en bekräftelse på att våra ansträngningar inom effektivitet, kvalitet och kompetens på luftfartsområdet är helt rätt."

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 593 785 55

Om Eltel
Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar utifrån ett effektivt samspel mellan el, telekom och IT. Eltel är specialiserade på att kombinera dessa tekniker till den nya och framväxande intelligenta infrastrukturen Infranet, som har till syfte att stärka de olika funktionerna i samhället. Vilket bla omfattar installations, drift- och underhållstjänster som sträcker sig från el och tele till civil luftfart och militärt försvar samt civil säkerhet.