Eltel Group passerar 1 miljard euro i försäljning

2011 passerade Eltel Group 1 miljard euro i försäljning – med stadiga och tydliga förbättringar av både intäkter och kassaflöde. Eltel har under de senaste tio åren utvecklats till ett erkänt serviceföretag med stark konkurrenskraft som bottnar i fokus på motiverad personal och bästa kunskap om kundens behov.

En ny specialiserad organisationen med utpekade affärsområden kommer att ha sitt fokus på operationell effektivitet och långsiktiga kundrelationer, vilket kommer att stärka och förtydliga Eltels marknadsposition. Den positiva utvecklingen förstärks också av utvecklingen på marknaden , vilken fortsatt ser positiv ut också under 2012.

Eltels omsättning uppgick till 1 008 miljon Euro 2011 vilket är 18 % högre än föregående år. Tillväxten uppnåddes organiskt genom att försäljningen utvecklades positivt inom de flesta av koncernens affärsområden. En ny marknadsexpansion ägde rum i slutet av året när engelska National Grid valde Eltel, i samarbete med Carillion plc, till en av deras ”preferred bidders” i ett femårigt investeringsprojekt. Storbritannien blir i och med detta det tionde landet i Europa där Eltel har en permanent etablering.

Eltels starka fokus på att bygga ett äkta serviceföretag har gett resultat. I dag har Eltel en tydlig och enhetlig  organisation med nära 400 specialiserade team med tekniker. Välutbildade och erfarna medarbetare med rätt kunskap om kundens processer skapar kundnöjdhet och ett ökat värde för våra kunder. Fortsatta satsningar för att förbättra den operationella effektiviteten har genomförts och Eltels totala konkurrenskraft har påtagligt förbättrats de senaste åren. Eltels förmåga att utnyttja  egna resurser över landsgränserna har blivit allt viktigare för att kunna möta ökad efterfråga på den lokal marknaden. Eltel ökade antalet anställda med 4 % vilket ger oss 8 064 Eltel medarbetare vid årets slut.

Eltels tioårsjubileum fokuserade på event med anställda och kunder. Eltels största kunder kom till ett event i Köpenhamn där möjligheterna med internationella infrastrukturer diskuterades med operatörer och branschexperter. På jubileet lanserades en ny varumärkesstrategi med nya affärsområdeshjälmar och Eltels slogan ”Eltel – Boosting Infranet Quality”. Slutsatsen av diskussionerna blev att det fortsatt finns många möjligheter att förbättra nuvarande processer vad gäller konstruera, underhålla och driva nätverk för att uppnå en bättre effektivitet. Eltel har en stark position på marknaden och kommer fortsatt vara en stark spelare med erfarenhet, nära  kundsamarbete och en effektiv fältserviceorganisation.

Vad gäller teknik och kundlösningar kommer affärsområdet Smart Grids att spela en allt större roll inom många områden framöver. Smart Grids omfattar ett antal olika teknik områden som distribuerade elproduktionssystem, förnybara energikällor, ”machine-to-machine” lösningar samt elfordon. Eltel har en ledande roll i branschen tack vare sin långa erfarenhet inom både el och telekommunikation, men också genom att man utnyttjar modern IT, både i den egna driften och i kundlösningar. Företaget erbjuder till exempel installation och leverans av kompletta Smart Metering-system, byggnation av nätverk för laddning av elfordon och installation och anslutning av vindkraftverk.

Vad gäller affärsstrategin har Eltel ambitionen att fortsätta växa och bli ledande inom infranet tjänster i Europa. Personal och effektivitetsutveckling kommer att vara  de viktigaste momenten i företagets utveckling de kommande åren. 

En årsrapport kommer att publiceras när revisionsprocessen har avslutats i början av april.

Axel Hjärne
President och VD
Eltel Group Corporation