Eltel i banbrytande affär med Jämtkraft Telecom AB

Övertar förvaltning och drift av fibernät

Genom ett avtal som träder i kraft i november 2012 har Eltel fått förtroendet att överta driftansvaret för Jämtkrafts fibernät. Avtalet är på tre år med option på ytterligare 2+2 år.

Ägandet av nätet kommer även fortsättningsvis att vara kvar hos Jämtkraft, medan ansvaret för drift, övervakning och utförandet av utbyggnad övergår till Eltel.

Den organisation vi har idag är anpassad för en betydligt högre utbyggnadstakt än vad Jämtkraft avser att ha i framtiden. Vi har skapat en modern infrastruktur för kommunikation och för att nå långsiktig lönsamhet förändrar vi därför verksamheten. I Eltel har vi hittat en kompetent partner som kan bidra till att fortsatt utveckla framtidens kommunikationsnät”, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Affären är unik och banbrytande eftersom Eltel är den första entreprenören att överta förvaltning och drift av ett stadsnät. Med ökade krav på tillgänglighet och kvalitet samt ett ständigt ökat tjänsteutbud kan mindre kommuner få svårt att ansvara för näten på egen hand och vi tror därför att outsourcing av stadsnäten är något vi kommer att se mer av framöver. Med den här lösningen får Jämtkraft en partner som genom sin kärnkompetens borgar för kvalitativ och kostnadseffektiv utbyggnad samtidigt som kunder i nätet erhåller service som motsvarar de höga krav som ställs idag. Tillsammans ser vi stora möjligheter att utveckla Jämtkrafts fibernät”, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: 08 593 785 55

AnnaLena Fastesson, tf pressansvarig Jämtkraft,
Tel: 063-57 74 72

Om Eltel Networks Infranet AB
Eltel är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Eltel har 8 060 anställda och omsätter ca MEUR 1 011. I Sverige har vi cirka 1 795 anställda fördelade över hela landet. Eltel Networks i Sverige är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och 14001:2004.

Om Jämtkraft Telecom AB
Jämtkraft Telecom AB är ett dotterbolag inom Jämtkraftkoncernen som erbjuder bredband via fibernät, Stadsnätet, där operatörer och kunder kan hyra förbindelser för överföring av bredbandstjänster såsom internet, tv och telefoni. Jämtkrafts Stadsnät finns inom nätområdet dvs. Östersund, Krokom och Åre kommuner och rymmer ca 6 500 aktiva privatkunder, 300 företag och 300 svartfiber- och kapacitetsförbindelser.
Mer information om Jämtkraft hittas på www.jamtkraft.se