Eltel levererar supporttjänster för AMM åt Halmstads Energi och Miljö Nät AB

Eltel Networks Infranet AB och Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM) inleder ett samarbete inom AMM* och har skrivit ett supportavtal för HEM:s system för fjärravläsning av mätare.

Eltel är marknadsledande inom AMM i Norra Europa. Affärsenheten Eltel AMM levererar helhetslösningar och kundspecifika tjänster för mätaravläsning till kunder i hela Nordeuropa. Eltel har levererat helhetslösningar till över 800 000 kunder i Skandinavien samt ansvarat för ytterligare nästan 2,5 miljoner mätarinstallationer. Eltel har ett väl utvecklat servicekoncept innefattande övervakning, support och fältunderhållstjänster. 

- Med sin erfarenhet och organisation möter Eltel vårt behov av supporttjänster med god tillgänglighet och en hög servicenivå. Vi ser fram emot att utveckla våra mättjänster med Eltel som partner inom AMM, säger Bertil Peterson på HEM. 

Avtalet innebär att Eltel kommer att tillhandahålla supporttjänster från sitt kund- och supportcenter utanför Köpenhamn. Avtalet innebär även en möjlighet för HEM att avropa konsulttjänster samt komponenter i form av mätutrustning för Echelon’s NES-system.

Eltels supportcenter är en viktig del av erbjudandet på marknaden för AMM. Bland kunderna finns flera av Nordeuropas ledande företag inom detta område.

- Vi är mycket glada över det förtroende som HEM visar oss. Det visar att vi har ett konkurrenskraftigt och välutvecklat servicekoncept för AMM, säger David Ingsten, Sales Manager AMM, Sweden.

*AMM står för Automatic Meter Management och är en annan vidare benämning för AMR (Automatic Meter Reading).

För mer information kontakta:
Bertil Peterson, HEM. Tel: 035-190 467, E-post: bertil.peterson@hem.se
David Ingsten, Eltel. Tel: 08-593 785 55. E-post: david.ingsten@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Eltel har 7 700 anställda och omsätter ca 8 miljarder. I Sverige har vi cirka 2 000 anställda fördelade över hela landet. Med nästan tre och en halv miljoner fjärravlästa mätare installerade i Skandinavien är Eltel marknadsledande inom AMM i Nordeuropa.

Om HEM

Halmstads Energi och Miljö Nät AB – HEM - är det ledande energi- och miljöföretaget i Halmstadsregionen och ägs till 100 % av Halmstads kommun. HEM omsätter cirka 1 miljard kronor och har runt 250 anställda. Som kommunens bredaste samhällsnyttiga företag arbetar HEM för kundernas och miljöns bästa inom energi- och avfallsfrågor.