Eltel tar ytterligare viktiga steg på försvarsmarknaden – tecknat nytt ramavtal med FMV

Eltel Network Infranet AB, har som enda leverantör tecknat ramavtal med FMV avseende installationer av s.k. funktionsobjekt. Ramavtalet är treårigt med option om ytterligare ett år och omfattar uppskattningsvis 98 000 timmar.

Avtalet är vunnet i konkurrens och Eltel ska ansvara för projektledning, integration, inköp av materiel, installation, test/verifiering, dokumentation samt systemsäkerhetsarbete av modulärt uppbyggda lednings- och sambandssystem för mobila förband.

Avtalet kommer utgöra en viktig grund till den fortsatta expansionen inom förvarsområdet som genomförs på Eltel för närvarande. Arbetet kommer ske i huvudsakligen på verksamhetsställena i Stockholm och Arboga.

Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar utifrån ett effektivt samspel mellan el, telekom och IT. Eltel är specialiserade på att kombinera dessa tekniker till den nya och framväxande intelligenta infrastrukturen Infranet, som har till syfte att stärka de olika funktionerna i samhället. Dessa omfattar bla installations, drift- och underhållstjänster som sträcker sig från el och tele till civil luftfart och säkerhet samt militärt försvar.

Det är mycket glädjande att FMV har valt oss som enskild leverantör i detta avtal. Försvarsområdet har varit en del av Eltel sedan ett par år tillbaka och vi har precis som alltid satsat på specialisering och kvalitet. Genom detta avtal ser vi att vår satsning har varit korrekt och att vi gör ett jobb som tillfredsställer kunden. Vi hoppas att kunden blir nöjd även framgent och att optionen faller väl ut, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige.

Detta avtal känns mycket stimulerande och är ett kvitto på att våra ansträngningar inom kompetens och kvalitet på området har varit helt korrekta, säger Divisionschef Thorbjörn Sagner.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD Eltel Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 593 785 55

Carin Andersson, Kommunikationschef Eltel Sverige
carin.andersson@eltelnetworks.com
Tel: +46 (0)8 585 372 24, +46 (0)70 543 72 24