Eltel tecknar ett stort två-årigt avtal med en ledande nordisk teleoperatör

Eltel och TeliaSonera har tecknat ett nytt tvåårigt avtal för 2013-2014. Detta kommer att säkra Eltels position att planera, bygga, och underhålla telenätet i Sverige. Det nya avtalet innebär att Eltels marknadsandel växer.

Eltel har varit en av de ledande partners för att leverera tjänster till TeliaSonera från början av outsourcingeran. Förhandlingar om ett nytt avtal för åren 2013 och 2014 har nu slutförts. Eltel gick in i upphandlingen med ambitionen att behålla det nationella byggåtagandet och utöka service- och underhållsåtagandet. Båda dessa målsättningar har Eltel mött när vi nu ser resultatet av upphandlingen.

- Det har varit en lång förhandlingsprocess men dialogen har hela tiden varit positiv. Vi är självklart mycket glada över att TeliaSonera har valt att fortsätta samarbetet med oss. Vi ökar våra marknadsandelar vilket innebär att Eltel står starkt i denna upphandling och nu påbörjas implementeringsprojektet, säger Casimir Lindholm, VD Eltel Networks Infranet AB.

Vad gäller kundanslutningar kommer Eltel att utöka sitt åtagande mot TeliaSonera och Skanova. Skanova är Sveriges största tillhandahållare av kopparaccesser och fiber, vars kapacitet erbjuds 140 operatörer. De ägs till 100% av TeliaSonera.

På leverans- och underhållssidan utökar Eltel nu sitt åtagande för både TeliaSonera och Skanova till att även omfatta områdena Göteborg Nord och Umeå. Samtidigt behåller Eltel service och underhåll i alla de områden som Eltel har idag från norr till söder. Eltel behåller även en nationell byggverksamhet inom både linjenät för Skanova och noder för TeliaSonera. Inom bygg noder tillkommer delen datacom utöver delarna transmission och radiolänk, vilka Eltel har sedan tidigare. Eltel blir enda byggaktören inom vissa geografier och på de flesta ställen i övriga landet har Eltel en garanterad byggandel. Kraven på servicenivåer fortsätter att vara höga.

"Det nya avtalet med TeliaSonera är viktig för hela Eltel Group och bekräftar vår konkurrenskraft inom telekom. Vi har sedan länge en etablerad position som det ledande serviceföretaget inom telekom i norra Europa och det nya avtalet kommer att ytterligare stärka vår position. Vårt förhandlingsteam har gjort ett utmärkt arbete och jag vill tacka dem alla för en god prestation. Vi har andra pågående förhandlingar och hoppas att dessa goda nyheter i Sverige kommer att öka möjligheterna för dem också ", avslutar Axel Hjärne, VD och koncernchef för Eltel Group.

För mer information kontakta:
Casimir Lindholm, VD, Eltel Sverige
casimir.lindholm@eltelnetworks.com
Tel: 08 593 785 55