Eltel vinner ett viktigt FTTH kontrakt i Tyskland

Eltel fortsätter att stärka sin position som implementationspartner inom telekom till tyska teleoperatörer och internationella teknikleverantörer för mobila nät och fasta nät.

En ledande tysk teleoperatör utför ett rikstäckande FTTH (Fiber-to-the-home) program. Det ambitiösa målet är att erbjuda snabb Internet-anslutning med 200 Mbps nedladdning och 100 Mbps uppladdning. För slutkunden innebär detta snabbt Internet, TV i HD-kvalitet och telefoni genom att endast använda en abonnentlinje.

Under 2011 genomförde Eltel ett liknande FTTH projekt i Hannover. Efter en lyckad avslutning av piloten, har Eltel vunnit två andra stora FTTH kontrakt i Bavaria. Värdet på de nya avtalen uppgår till flera miljoner Euro. Arbetet omfattar underjordisk installation av fiberoptisk kabel, byggnation av husanslutningar och rekonstruktion av gatorna. Projektet ska vara slutfört i december 2012.

Mobilisering av projektet sker med Eltels gränsöverskridande team från Tyskland och Litauen. "Vi hade en mycket bra uppstart och ett bra samarbete. Prestationen från våra deltagande resurser är åter igen utmärkt." säger Andreas Schober, VD för Eltel Infranet GmbH.

"Vi förväntar oss också att vinna ytterligare kontrakt i liknande fiberinstallationsprojekt. Vi är väl positionerade för att hantera stora och parallella projekt rikstäckande i Tyskland. Våra viktigaste styrkor är att vi har omfattande erfarenhet inom kabellinjekonstruktion, vi har engagerade och professionella team och ett flexibelt utnyttjande av erfarna gränsöverskridande resurser från andra dotterbolag inom Eltel, såsom i Litauen och Polen. "

Eltel har lång erfarenhet på den tyska marknaden som en leverantör av teknik, anläggningsarbeten och telekomtjänster samt genomförandeplaner för ledande operatörer, teknikleverantörer, kommuner och myndigheter. Företaget har en decentraliserad organisation med närvaro i Berlin, Coburg, Dresden, Hannover (huvudkontor), Leipzig och Nürnberg.

Mer information:
Mr. Andreas Schober, Managing Director, Eltel Infranet GmbH,
tel. +49 173 5633200
Mr. York Weinem, CFO, Eltel Infranet GmbH, tel. +49 172 5441911