Eltel har fortsatt positiv utveckling under första halvan av 2012

Koncernens försäljning ökade med 20 % – Högt förtroende hos kunderna – Positiv utveckling väntas fortsätta

– Vi har presterat fortsatt starkt under första halvan av 2012. Ordervolymerna i våra el- och telekom-verksamheter har legat på en hög nivå jämfört med såväl 2011 som med vår planerade verksamhet 2012, säger Axel Hjärne, VD för Eltel Group Corporation.

Osäkerheten på den globala finansmarknaden har ännu inte haft någon stor påverkan på de tjänstesektorer där Eltel är verksamt. Eltels nettoförsäljning ökade med 20 % jämfört med första halvan av 2011, och uppgick till EUR 525,3 miljoner (438,1). Tillväxten i nettoförsäljning åstadkoms organiskt med positiva tillskott från de flesta områden och geografier där koncernen är verksam. Antalet anställda vid slutet av juni 2012 var 8 610 stycken – en ökning med 8 % sedan juni 2011.

Fortsatt hög efterfrågan på Eltels tjänster
– Vi är väldigt nöjda med utvecklingen under 2012. Året inleddes med häftiga stormar i Norden, vilket orsakade allvarliga skador på el- och telenäten. Tack vare erfarenhet, en positiv attityd och utmärkt kundsamarbete kunde våra team ännu en gång påvisa värdet hos våra tjänster genom att återställa funktionene i näten. Vad gäller nya kontrakt startade vi de första projekten med att bygga kraftledningar åt National Grid i Storbritannien, och har fortsatt ingå stora kontrakt med kraftledningsföretag i Finland, Polen och Afrika. Våra ramavtal med operatörer inom energidistribution och telekom har använts till en stor ordervolym, säger Axel Hjärne, VD för Eltel Group Corporation.

Eltel fortsätter att utveckla verksamheten enligt affärsplan, med målet att bli det största Infranet-företaget I Europa. Samtidigt har vi stärkt vår finansiella position vad gäller likviditetshantering och rörelsekapital. Den nyligen genomförda omorgasnisationen där vi helt omorganiserade vår verksamhet i sex specialiserade enheter har gått bra, och visar redan positiva resultat.

Positiv utveckling förväntas fortsätta
– Den interna fokusen på att dra nytta av Eltels best practice kommer att fortsätta. Genom att utnyttja vår sammanlagda kunskap och specialiserade processer skapar vi kundvärden och förbättrar våra anställdas tillfredsställelse med sina arbeten. Fokus på H&S kommer att framhävas under fortsättningen av 2012. Vi förväntar oss att affärsvolymerna kommer att vara stora även under årets andra halva, och vi har som mål att bibehålla kassaflöden och vinster på en god nivå, sammanfattar Axel Hjärne.

För mer information:
Axel Hjärne , President and CEO
Tel. +46 70 548 8432,  E: axel.hjärne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503, E: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com