Mats Björkman förstärker Affärsområde Power Transmission’s organisation i Sverige och Norge

Mats Björkman kommer från och med den 1 februari 2013 att tillträda som ansvarig för LBU Sverige och Norge inom Eltels affärsområde Power Transmission, rapporterande till Fredrik Menander, President Affärsområde Power Transmission.

Mats har arbetat på Eltel sedan år 2000, och för närvarande ansvarig för Centralt Inköp och IS/IT inom Shared Service Sverige och affärsområde Fixed Telecom. Tillsättningen av denna tjänst är ett utmärkt exempel i hur vi tillvaratar och utbyter erfarenheter mellan olika verksamhetsgrenar inom Eltel, och på så sätt skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt.

Kommentar från hur han ser sitt nya uppdrag: "Med min bakgrund inom projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling ser jag fram mot min nya roll och att få verka inom affärsområde Power Transmission. Det ger en möjlighet att dela med av min samlade erfarenhet genom åren, och samtidigt en chans för mig att bredda min kompetens inom en för mig tidigare relativt okänd Eltel-verksamhet.”

Vad Fredrik har att säga om den nya utnämningen: "Jag är mycket glad att Mats har beslutat att tillträda som LBU Manager inom affärsområde Power Transmission. Vi ser en betydande affärstillväxt inom el-transmission, och Mats kommer att stärka affärsområdets ledningsgrupp med sin erfarenhet och kunskap, både som ledare och inom affärsutveckling.”

För mer information:
Fredrik Menander, President, Eltel Power Transmission 
Tel. +46 8 58 53 79 80, fredrik.menander@eltelnetworks.com