Organisationsförändringar i BU Transmission

Martin Dahlgren har efter 10 år som chef för Eltels affärsenhet Transmission valt att lämna över till nya krafter. Fredrik Menander, idag chef för Transmission International, kommer i sommar att ta över rollen som BU chef. Lars Hammarstedt blir ny chef för Transmission International.

Fredrik Menander kommer den 1:a juni att ersätta Martin Dahlgren som valt att lämna rollen som chef för BU Transmission. Martin kommer att vara kvar inom Eltel under hela 2012 för att säkerställa en bra överlämning. Fredrik Menander kommer i sin nya roll att ingå i Eltel’s ledningsgrupp och rapportera till CEO Eltel Networks Group Axel Hjärne.

Fredrik kommenterar: "Jag ser verkligen fram emot den nya utmaningen att leda Transmission. Eltel har en stark position på våra hemmamarknader och vi är på god väg att etablera oss på nya. Vi har en mycket intressant orderstock och mycket att jobba med de nya order vi vunnit 2011 och början av 2012."
Fredrik Menander började på Eltel 2007 och kom då från kraftverksamheten inom ABB. Han är för närvarande chef för Transmission International.

Lars Hammarstedt kommer att ersätta Fredrik som chef för Transmission International och kommer i sin nya roll att rapportera till Fredrik. Detta affärsområde ansvarar för Eltels exportmarknad, dvs länder där Eltel idag inte har en permanent etablering. Lars kommer utöver sin roll som chef för Transmission International vara ansvarig för försäljning inom samma enhet. Lars började på Eltel 2011. Han har en lång och gedigen erfarenhet från projektförsäljning på export marknader med många års utlandserfarenhet.
Martin kommenterar sina yrkesår: "Jag har jobbat med elektrifieringsprojekt hela mitt yrkesliv och varit VD för det svenska projektbolaget i 20 år. Det har varit en rolig tid med många utmaningar och jag är glad att få tagit del i Eltel’s enastående utveckling, men varje resa har ett slut. Jag känner att det nu är dags för någon med nya tankar och idéer att ta över."

Axel Hjärne, CEO Eltel Networks Group, kommenterar förändringen: "Martin har efter många år i sin roll som chef för Transmission valt att lämna Eltel. Martin har haft en helt avgörande betydelse för framgången inom Eltel Transmission men också för hela Eltels utveckling.

Transmissionsverksamheten inom Eltel är idag marknadsledare i Europa och mycket framgångsrika inom biståndsfinansierad utvecklingsprojekt i hela världen. Med de förändringar som görs med Fredrik som ny chef för Transmission säkerställer vi kontinuiteten inom Eltel Transmission på ett bra sätt. Jag vill passa på att tacka Martin för hans insatser och engagemang för Eltel och beklagar att han kommer att lämna oss."

Ytterligare information: Axel Hjärne, President och CEO, Eltel Group Corporation