2012 blev ännu ett rekordår för Eltel

Koncernens omsättning ökade med 14 % till 1 149 miljoner euro - Eltels konkurrenskraft stärktes - Insteg på nya marknader som Storbritannien och vindkraft - Efterfrågan på Eltels Infranettjänster var fortsatt stark - Den operationella effektiviteten stärktes ytterligare genom specialisering och ”best practice”

”För andra året i rad visade Eltel en stark organisk tillväxt som resulterade i en omsättning på närmare 1 149 miljoner euro. Vi har vunnit marknadsandelar tack vare ett dedikerat arbete med kunder och genom fortsatt utveckling av företaget. Efterfrågan på våra specialiserade Infranettjänster förblir stark och vi ser positivt på framtiden”, kommenterar Axel Hjärne, VD och koncernchef för Eltel Group Corporation.

Eltel har haft ett starkt år 2012. Omsättningen uppgick till 1 149 miljoner euro, en ökning med 13,6% jämfört med föregående år (1 011 euro). Tillväxten uppnåddes organiskt. Både affärsområdena inom el och telekommunikation visade upp starka siffror. Den totala omsättningen mellan 2010 och 2012 har ökat med 34 %. Eltels tjänsteportfölj har visat sig kunna stå emot de allmänna ekonomiska förhållandena och återspeglar det växande behovet av investeringar i samhällets infrastruktur. Antalet anställda vid slutet av 2012 var 8 495 - en ökning med 5,3 % jämfört med föregående år (8 064).

Stor framgång på marknaden - viktiga framsteg inom intern utveckling

”Som vår tillväxt visar har vi varit mycket framgångsrika i våra relationer med kunderna, något som kommer att vara mycket viktigt även under kommande år. Genom ett tvåårigt avtal med TeliaSonera i Sverige säkrades ett fortsatt samarbete med en av våra största kunder. Faktum är att vi under de senaste åren ökat vår marknadsandel inom telekom. Inom elkraftsområdet kan vi redovisa en rekordstor orderstock inom transmissionsprojekt, vilket inkluderar nya avtal på ett antal marknader. Eltels affärsområde Kraftdistribution redovisade sitt starkaste år någonsin och är väl positionerat för att fortsätta tillväxten under de kommande åren”, fortsätter Axel.

Vi har ägnat mycket tid och resurser åt vår interna utveckling genom att dela med oss av våra ”best practices” mellan länderna – och med våra kunder. Fokus för 2013 är fortsatt samordning av processer och utveckling av effektiva metoder för att mäta vår service- och leveransnivå. Eltels närvaro på många europeiska marknader gör att vår gränsöverskridande arbetskraft är en mycket kraftfull och väl utnyttjad resurs. Polen och de baltiska länderna kan tillhandahålla konkurrenskraftiga resurser för till exempel de behov som Norge, Tyskland och Storbritannien har. Hälso- och säkerhetsfrågor har varit i fokus under 2012. Vi har förbättrat våra processer inom kapitalförvaltning avsevärt, detta återspeglas i företagets likviditet vid årets slut 2012.

Förväntningarna för 2013 är fortsatt positiva

”På det hela taget känner vi oss väl rustade för ett starkt 2013. Ett antal viktiga kundavtal är säkrade, och vi kommer att vinna nya. Vårt strategiska mål är att förstärka vår position som det ledande Infranetföretaget i Europa, och vi kan se att marknadens och kundernas behov stödjer vår ambition. Våra medarbetare är de mest kompetenta i branschen och har en hög ambition att serva våra kunder”, avslutar Axel Hjärne.

För mer information

Axel Hjärne, VD och Koncernchef 
Tel: +46 70 548 8432,  axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com