Eltel vinner nytt avtal gällande vägtrafiksystem i Göteborg

Trafikverket har tilldelat Eltel uppdraget att utföra drift och underhåll av trafiksystem i vägtunnlar i Göteborg. Avtalet omfattar tunnlarna Gnistängstunneln, Götatunneln, Lundbytunneln, Tingstadstunneln samt Skultorpstunneln (i Skövde) och är på 3 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Trafiksystemens uppgift är att övervaka och styra trafiken vid olika händelser i trafiken. En mängd olika komplexa delsystem behövs för att klara detta, som t.ex. kövarningssystem, variabla meddelandeskyltar, körfältssignaler, vägbommar, system för att upptäcka främmande föremål på vägbanan eller bilar som kör i fel riktning.

Eltel har sedan 2011 motsvarande avtal för vägar och tunnlar i Stockholm tillsammans med drift- och underhållsansvaret för ITV, GCP, Radio & PA, som startade 2001. Vägverksamheten inom Eltel sysselsätter idag 17 personer, men får nu utökas tack vare det nya avtalet i Göteborg.

”Det är oerhört glädjande att vi vunnit denna upphandling. Vår ambition inom Väg är att etablera oss även utanför Stockholmsområdet. Det nya avtalets volym ger oss möjlighet att växa i södra Sverige och skapa bra förutsättningar för att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster även vid kommande upphandlingar”, säger Mats Hagberg, Teamchef Road Sverige.

För mer information kontakta:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg & Järnväg
Peter.akerlund@eltelnetworks.com Tel: 08-585 376 73

Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com  
Tel: 08-585 376 25