Eltel arrangerar Teknikforum

Måndagen den 22 april samlades en mångfald av intressenter i Stockholmsområdet inom byggnation av FTTx. Eltel stod som värd och hade bjudit in kunder, leverantörer och egna medarbetare till en eftermiddag där man fick möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet inom FTTx. Syftet med träffen var att lära sig mer av de ingående delarna i ett FTTx nät samt förstå hur ett nät är uppbyggt.

Ett hundratal deltagare gästade arrangemanget som blev mycket uppskattat. Eltel berättade om vilka nätarkitekturer, metoder, materialval och lösningar som Eltel erfarenhetsmässigt har sett fungerar väl för olika situationer. Några av Eltels huvudleverantörer fick även möjlighet att i en minimässa med montrar demonstrera de vanligaste ingående produkterna.

- Det var jättekul att se ett så stort intresse från både beställare, leverantörer och mina egna medarbetare. Jag hoppas att vi kan få en fortsättning på detta forum, säger Tony Soffiantini, Eltels Distriktschef på ”Nät&Bredband, Stockholm-Uppland”.