Eltel deltog i energiseminarium i Berlin

Eltel deltog tillsammans med ett flertal andra teknikledande företag under energidagen i Berlin, organiserad av Tysk-Finska Handelskammaren. Tyskland har den senaste tiden stått i fokus med energiomställningsprogrammet Energiewende som helt har ändrat förutsättningarna inom energibranschen.

Seminariet hade totalt 120 deltagare och innehöll presentationer av den finske ministern Alexander Stubb och den tyske statssekreteraren Stefan Kapferer, tillsammans med andra beslutsfattare och branschrepresentanter. Temat för seminariet var ”Smarta energilösningar för ett smart Europa”. Eltel höll en presentation tillsammans med finska Elenia Oy, som berättade om hur deras eldistributionsbolag infört smarta ellösningar (Smart Grids).

Fredrik Menander, chef för Eltels Power Transmission-enhet, inledde presentationen med en kort genomgång av Eltels erfarenhet inom eltransmission och eldistribution. Företaget har en meritlista som spänner över 60 år och 4 700 mil genomförda kraftledningsprojekt. De främsta anledningarna till att investeringarna i dag behöver ökas är gamla nät, säkring av nätens tillgänglighet och tillförlitlighet liksom anslutning av förnybara energikällor och smarta ellösningar.

Utmaningarna är många och omfattar allt från nya regler och ökade effektiviseringsbehov till kompetens, arbetskraftsresurser, servicenivåer och teknikskifte. Typiska projekt hos stamnätsföretag ligger på i storleksordningen mellan 10 och 100 miljoner euro. Energipolitiken har globaliserats alltmer, och så även energimarknaderna och konkurrensen om investeringsprojekt. Menander avslutade med att visa en lista över 16 stora Smart Metering-projekt som Eltel har genomfört mellan 2005 och 2013, då totalt 3,5 miljoner mätpunkter har installerats i Finland, Sverige och Danmark.

Jorma Myllymäki, nätchef för Elenia Oy, berättade om hur deras eldistributionsbolag infört smarta ellösningar. Elenia tillhandahåller 6 450 mil eldistributionsnät till över 400 000 elkunder i Finland. Enligt Myllymäki var Elenia den första operatören att integrera elkunder med lågspänningsnät till det smarta elnätet med hjälp av smarta mätare under 2005–2008. Fördelarna med det nya systemet har varit stora, bland annat:

  • effektivare nät
  • tryggare energiförsörjning tack vare bättre kontroll av nätprestanda
  • förbättrad kundupplevelse tack vare transparent ny onlinetjänst
  • högre energieffektivitet tack vare större medvetenhet om energikonsumtionen.

E-mobilitet, småskalig produktion och väderbeständiga nät nämndes som nästa steg i Elenias utveckling av smarta elnät.

Uwe Kaltenborn, chef för Eltel Power Transmission and Distribution i Tyskland, flyttade tillbaka fokus till infrastrukturutvecklingen ur ett tyskt perspektiv. Totalt 850 mil 380 kV- och 220 kV-ledningar måste byggas, byggas om eller underhållas. Det är ungefär 25 % av dagens nät på totalt 3 500 mil. Bara för kraftledningar uppgår investeringsbehovet till 4 miljarder euro under de närmaste åren. 36 transmissionsprojekt har bekräftats, men många av dem har försenats på grund av långdragna tillståndsprocesser.

Det nya energisystemet kommer också att innebära större investeringskrav för eldistributionsföretagen. I Tyskland beräknas investeringarna fram till 2030 uppgå till 25 miljarder euro för näten och ytterligare 7 miljarder för smarta ellösningar.

Photo: Fredrik Menander presenting at Energy Seminar in Berlin.

Mer information:
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group Corporation
Tel. +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com