Eltel fortsätter förbättra resultatet under första halvåret 2013

Stabiliserad försäljning efter en stark tillväxt. Orderstock på närmare EUR 700 miljoner med växande orderstock inom kraftsektorn. Fortsatt finjustering av ”Eltel Way” förstärker konkurrenskraften.

“Eltel´s resultat under det första halvåret 2013 har fortsatt i en stabil riktning vad gäller flera indikatorer. Vår orderstock har växt stadigt sedan början av året vilket ger en bra plattform för den andra halvan av 2013 och för 2014. Framför allt är det kraftsektorn som har starka marknader och vi tar hem viktiga nya kontrakt där”, säger Axel Hjärne, President och CEO på Eltel Group Corporation.

Eltel har fortsatt att visa ett stabilt resultat oavsett det allmänna läget i världsekonomin. Efter en stark tillväxt i försäljningen under de senaste två åren, rapporterar företaget en försäljning under första halvan av 2013 på EUR 505,7 miljoner, vilket är 3,7% under samma nivå för 2012 (524,9). Omsättningsvolymen måste anses vara god, om man tar hänsyn till att 2012 års volym var resultatet av vinterstormar och därför inkluderade en större volym nätunderhållsarbete. Antalet anställda vid juni månads utgång var 8597 (8610).

Viktiga affärsframgångar

Inom Aviation, har företaget nyligen tillkännagivit en nytt treårs-kontrakt med Swedavia, en statlig myndighet som förvaltar tio flygplatser i Sverige, med en option på ytterligare tre år. Eltel forsätter att ta hem ordrar inom Power Transmission på ett antal marknader. Av alla projekt, är ett av de mest intressanta projekten kontraktet på EUR 37 miljoner med Statnett i Norge. Ett kontrakt på EUR 19 miljoner med Svenska Kraftnät och ett kontrakt på EUR 40 miljoner med den polska kraftnätsoperatören undertecknades också under våren. Ett kontrakt på EUR 10 miljoner tillsammans med ett konsortium i Makedonien innebar Eltels första marknadsframgång på Balkanhalvön.

”Afrika har stora behov av att kunna förse befolkningen med elektricitet. Eltel har många års erfarenhet av att driva projekt och har genomfört flera framgångsrika projekt på den kontinenten inom ramen för flera olika kontrakt”, förklarar Axel Hjärne. ”Bra exempel på ordrar vi fått i år är två separata kontrakt i Tanzania med ett totalt värde på EUR 38 miljoner. Distributionsbolagen fortsätter att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad, förändrade ägarstrukturer och behov att förstärka deras nätverk, och förnybar energi icke att förglömma, är alla möjligheter som Eltel har goda möjligheter att kapitalisera på.”

”Inom telekommunikation, fortsätter Eltel att vara en marknadsledare i nord-Europa genom sina signifikanta kontrakt med alla ledande telekommunikationsoperatörer. Ett nyligen tecknat kontrakt med TDC i Danmark visar vår konkurrenskraft inom Fixed Telecomssidan. Inom marknaden Järnväg, börjar vi se lovande tecken på att vi ökar vår marknadsandel. Under våren, tecknade vi ett EUR 20 miljoner kontrakt med Jernbaneverket i Norge. Vi får också väldigt positiv återkoppling från våra kunder inom järnvägen för kvaliteten på vår underhållsverksamhet i Finland”, berättar Axel Hjärne.

Strategisk positionering och intern utveckling

Även om det är en paus efter en väldigt lång tillväxtperiod, så förbereder Eltel sig för nästa steg i sin utveckling. I början av året utsåg företaget Homeland Security och Aviation som en av sina sex affärsområden. Smart Metering enheten konsoliderades med verksamheten Power Distributions. Den senare kommer att skapa både marknadssynergier och interna synergier. I Tyskland tillkännagav Eltel nyligen en senior utnämning till positionen som Head för  Power Transmission och Distributionsenheten.

Förutom att säkra positionen i de nordiska länderna, är Eltel medveten om de allt större framtida möjligheterna som finns i länder som Polen och Tyskland. I Polen är Eltel redan en ledande aktör både inom elektricitet och telekommunikation, medan i Tyskland, så har företaget enbart varit verksam inom telekommunikationssektorn.

”Vårt interna fokus på att utveckla ledningen för ett tjänsteföretag i världsklass, kallad Eltel Way, fortsätter. Detta, tillsammans med nya produktionskvalitetsmått, och ett fortsatt fokus på Hälsa och Säkerhet, kommer att förbättra villkoren för våra kunder och anställda. Trots allt, vi ska komma ihåg betydelsen av personalen i denna typ av verksamhet. Vårt jobb är att erbjuda dem den bästa arbetsplatsen i vår bransch, ta vara på deras kompetenser, och ge dem energi att vara motiverade och att ha en vinnande inställning i deras dagliga arbete”, beskriver Axel Hjärne.

 Prognosen fortsatt positiv

”I finansiella termer utvecklas Eltels resultat enligt plan. Traditionellt representerar det andra halvåret ungefär 55% av vår årliga försäljning, och vi förutspår att så blir fallet även under 2013. Efter att ha växt kraftigt, kommer nu fokus att ligga på att förbättra våra marginaler. Eltel har ett resultat som tillhör de bättre bland jämförbara företag, men generellt gäller att hela branschen förtjänar mer. Rollen och betydelsen som Infranet har i samhället är kritisk, och satsningar i den branschen måste värderas högre”, avslutar Axel Hjärne.

För mer information:
Axel Hjärne, President and CEO
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com