Eltel gör det igen – I samarbete med Broby Spår AB vanns en ny upphandling inom spårväg

Eltel har återigen visat sig vara en stark spelare inom området järnväg. Nyligen fick Eltel nytt avtal tillsammans med Broby Spår AB som innefattar BEST-arbeten på Lidingöbanan. Avtalet sträcker sig från juni i år till och med 2014 och är värd drygt 200 miljoner kronor.

Bana Lidingö – kund Broby Spår

På Lidingöbanan genomförs en utförandeentreprenad i samverkan med andra entreprenörer som omfattar upprustning och modernisering med partiell dubbelspårsutbyggnad mellan Ropsten och Gåshaga brygga. Eltel är en av entreprenörerna och ansvarar för samtliga arbeten med kontaktledning, elkraft, tele och signal. Även en del verkstadsarbeten ingår för Eltels räkning. Arbetet med rivning har påbörjats i juni och nybyggnationen sker senare i höst. Affären är värd över 100 MSEK för Eltel och pågår från juni i år till och med 2014. 

-Det känns fantastiskt att vinna detta avtal och det gör oss mycket stolta. Vi ser ljust på framtiden för vårt område Väg och Järnväg och de investeringar som görs på spårbunden infrastruktur, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg och Järnväg.

För mer information kontakta:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg & Järnväg
Peter.akerlund@eltelnetworks.com
Tel: 08-585 376 73

Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com  
Tel: 08-585 376 25