Eltel levererar toppmoderna teknikhyddor till LKAB

LKAB har kontrakterat Eltel för leverans av teknikhyddor med placering nere i gruvan. Idén till teknikhyddorna uppkom när LKAB fick ett behov av att skydda den aktiva utrustningen som t.ex. switchar, routrar och annan kommunikationsutrustning, som används till kommunikationen nere i gruvan.

Syftet med teknikhyddorna är att snabbt och överskådligt ska kunna felsöka utrustningen samt att skydda utrustningen från fukt och damm, som är ett vanligt inslag i gruvan. De totalt 30 hyddorna är även avsedda att inhysa ODF-er och nodutrustning för det omfattande fibernät som finns i gruvanläggningen.

Teknikhyddorna är byggda i plåt med låsbar dörr, och de prefabriceras ovan jord där värme, UPS, 19’’stativ och ODF-paneler m.m. monteras. Hyddorna bestyckas sedan på plats och placeras på olika nivåer nere i gruvan bl.a. i en nyöppnad huvudnivå på 1 365 meters djup. För att aktivera respektive teknikhydda tilldelas hyddorna en aktiv utrustning och fibernätet startas upp. Hyddorna kommer att skapa bättre överblick över utrustningen men framförallt säkerställa att utrustningen får längre livslängd för ett kostnadseffektivt arbetssätt.