Eltel samverkar för både nytta och nöje

Tack vare att Eltel sponsrade Bruksvallsloppet den 21 och 22 november med fiber och hjälpte SVT med att få sin fiber svetsad för att de skulle kunna sända, så fick vi ”gratis” marknadsföring i form av en skylt.

Framtidsseminarium i Östersund

Den 28 november tog vi tillfället i akt och bjöd in våra kunder till ett Framtidsseminarium i Östersund i samband med World Cup skidskyttetävlingar.

Vi bjöd in Härjeåns Nät AB, BTEA AB (Bergs Tingslags El AB - stadsnätsägare i Bergs kommun) och Jämtkraft Telecom AB. Med de inbjudna har vi täckt upp det mesta av nätstrukturen i Jämtland/Härjedalen.

Bengt-Eric Moe, distriktschef på Eltel Fixed Telecom, Inledde dagen med att påminna oss om regeringens bredbandsvision - ”90% till 2020” – och höll därefter i diskussionen där nätägarna berättade om vilka krav de har på näten och vilka utmaningar de står inför framöver.

Robert Sporrong från Eltel HS&A berättade om arbetet med Jämtkraftsaffären och hur NMC (Network Managing Centre) fungerar.

Största skälet till att bjuda in till konferensen var att vi ville sammanföra dessa nätägare för att fånga upp de signaler vi tidigare fått från deltagarna. Under dagen diskuterade vi därför bland annat hur utbyggnaden av bredbandsnät i Jämtland och Härjedalen ser ut idag, hur de framtida planerna ser ut, Jämtkrafts koncept för förvaltning av stadsnät och hur det ser ut för byanäten i länet. Med tanke på hur marknaden för utbyggnad av fibernät ser ut just nu så tyckte vi på Eltel dessutom att det var ett bra tillfälle att diskuterade möjligheten att bygga ett öppet nät för att klara konkurrensen från de större intressenterna.

Till sist berättade Ingrid Engelmark-Högström, säljare på Eltel Fixed Telecom. hur Eltel jobbar med upphandlingsprocessen för byar. Därefter diskuterade deltagarna det faktum att det ständigt dyker upp nya byaföreningar som vill ha bidrag och bygga fiber men att pengarna inte räcker till. Är regeringens bredbandsvision ”90% till 2020” rimlig?

Efter konferensen samlades vi för avfärd mot Skyttestadion, där Eltel dragit in fiber och installerat WiFi, för att se på skidskyttet (där Eltel var silversponsorer) och äta middag tillsammans med deltagarna från seminariet. Vi hade dessutom bjudit in NÖ Föllinge - en av våra bästa referenser på byanät - samt Skistar AB och Eltel-anställda så att de också skulle få tillfälle att träffa nätleverantörerna.

Även om våra svenska prestationer ute på skidskyttebanan inte var jättelysande, så fick vi väldigt fin respons av kunderna efter Framtidsseminariet och alla tyckte att det var ett fantastiskt bra initiativ. Vi känner att vi kommer att bygga vidare på detta forum för framtida utveckling.