Eltel stärker sin ställning - nya stororders inom vindkraftssegmentet

Eltel Networks Infranet AB med affärsområdet Power Distribution tecknade nyligen tre nya avtal med Kvarnforsen Nät AB som är ett dotterbolag till O2. Kvarnforsen Nät AB har för avsikt att bygga 30 st. vindkraftverk på Glötesvålen 4 mil nordväst om Sveg i Härjedalens kommun.

Power Distribution har vunnit en affär vilken innebär att bygga en 36/220 kV transformatorstation i anslutning till vindkraftsparken, ett 36 kV parknät från turbinerna till transformatorstationen med en beräknad sträcka på 5 mil och 5 km 220 kV markkabel från transformatorstation och som ska anslutas mot den 220 kV friledning som byggs från Sveg. Projektet startar under januari 2013 och avslutas under hösten 2014 då driftstart sker.

  • Det känns väldigt roligt att ytterligare en stor vindkraftsaktör som O2 väljer att samarbeta med oss. Detta gör oss till en av de ledande elentreprenörerna inom detta segment i Sverige, säger Thorbjörn Sagner, VD för Eltel Networks Infranet AB.
  • Vi har under längre period arbetat med liknande uppdrag inom vårt affärsområde och det känns verkligen roligt att få dessa affärer på plats, säger Anders Fallgren marknadschef på Eltels affärsområde Power Distribution.

För mer information kontakta:
Thorbjörn Sagner, VD, Eltel Sverige
thorbjorn.sagner@eltelnetworks.com
Tel: 08- 593 785 16

Anders Fallgren, Marknadschef för Eltels affärsområde Power Distribution
Anders.Fallgren@eltelnetworks.com
Tel: 08-585 374 60