Eltel utökar med ny verkstadsenhet i Arboga

Den nya verkstaden, som etableras i Arboga, kommer att utgöra ett viktigt komplement till Eltels nuvarande verksamhetsområden, inledningsvis främst inom affärsenheten Rail&Road. Satsningen innebär att Eltel kan prefabricera material till sina entreprenader. Detta omfattar t.ex. skåp, kurar, kiosker inom teknikgrenarna signal, el och tele – material, som vi i dagsläget köper av andra företag i branschen. Målet är att även kunna erbjuda andra verksamma entreprenörer inom branschen produkter från den egna verkstaden.

Mycket att vinna genom prefabricering i Eltels verkstad
För att spara tid och pengar åt sina kunder har Eltel som målsättning att färdigställa så mycket av produkten som möjligt genom prefabricering inomhus i den egna verkstaden. På så sätt kan vi korta ned ledtiderna maximalt och ingen personal behöver vistas i spårmiljö vid prefabricerad installation.

Effektiv produktion
För projekt inom området Rail, där arbete på spåret ska utföras, är tid en bristvara. Därför etablerar Eltel också en lagerplats i Arboga för all järnvägsspecifik material som används ute i fält. Ordning och reda på materialet samt att lagerplatsen etableras intill verkstaden skapar förutsättningar för mer effektiv produktion. Montörerna som bygger skåpen på verkstaden följer med produkten ut i fält för inkoppling för att direkt säkerställa en korrekt montering.