Eltel vald som entreprenör för Samfälligheten Bara Fiber

Eltel har vunnit ytterligare en upphandling och denna gång är det Samfälligheten Bara Fiber som har valt Eltel som entreprenör för att bygga deras fibernät.

Bara Fiber är representanter från ett villaområde i Bara. De ville satsa mer på bredband i området och tillsatte därför en arbetsgrupp för att se över möjligheterna till ett bättre bredbandsnät. Arbetsgruppen fick i uppdrag att bilda en samfällighet och sköta upphandling av entreprenörer och leverantörer för att anlägga fiber, tillhandahålla tjänster samt att ta fram ett avtal med den bank som erbjuder bästa alternativ för finansiering. Eltel har tilldelats uppdraget som totalentreprenör för byggnation av bredbandsnätet. Projekteringen i Bara är påbörjad och hela projektet kommer stå klart till den 13 december 2013.

Eltel kommer att bygga ett områdesnät och dra fram fiber till totalt ca 800 fastighetsgränser och av dessa har ca 500 hushåll valt att ansluta sin fastighet under en projekttid som kommer löpa under större delen av 2013. Detta är ett i raden av alla de FTTH projekt som Eltel kontrakterat i år i Malmö-området.

”Eltel har stor erfarenhet av att bygga fibernät. Styrelsen ser fram emot ett gott samarbete”, skriver Bara Fiber på sin hemsida.