Eltel växer- Nytt Distrikt Skåne/Göteborg Service

Eltel har fått ett nytt åtagande med helhetsområde Service/Leverans för Göteborg Norr - och kommer att bilda ett samlat distrikt för Serviceverksamheten i södra Sverige. Eltel får stora möjligheter att med en samlad enhet förbättra och utveckla företagets arbetssätt och produktionsplanering. Det nya distriktet Skåne/Göteborg Service bildas successivt under våren 2013.

Personal till det nya distriktet har rekryterats i form av 40 nya medarbetare, där merparten kommer med kompetens från Empower. Alla nya medarbetare har genomfört kvällsutbildningar där de har lärt sig mer och informerats om Eltels stödsystem, arbetssätt, personaladministration etc. De nya medarbetarna kommer att utrustas med bilar, verktyg, instrument och andra förnödenheter för att på ett effektivt sätt starta arbetet.

Eltel har utvecklat företagets arbetssätt genom att ta tillvara på kompetensen hos de anställda teknikerna. Teknikernas lokala kännedom och drivkraft att leverera med kvalitet innebär att de kommer få ett större ansvar och förtroende för såväl planering som genomförande.

- Nu ser vi fram emot en stimulerande, utmanande och utvecklande framtid för Skåne/Göteborg Service, säger Jörgen Kvist, ny Distriktschef för Skåne/Göteborg.