Eltel vinner nytt avtal inom spårväg

Eltel har återigen visat sig vara en stark spelare inom området spårväg. Nyligen vann Eltel nytt avtal som innebär arbete på delar av Spårväg City. Avtalen sträcker sig på ett par år och omsätter drygt 50 miljoner kronor.

Likriktarstationer Spårväg City, Lidingöbanan – kund Program SL Spårväg City, Trafikförvaltningen
Detta är en totalentreprenad där Eltel ansvarar för projektering, byggnation, installation samt provning och driftsättning av fem st. nya likriktarstationer.

Förberedande arbeten är igång redan nu, men arbete på plats utmed Lidingöbanan påbörjas i september i år. Entreprenaden ska vara färdig i augusti 2014. I kontraktet ingår också option på ytterligare två likriktarstationer utmed sträckan Djurgårdsbron till Ropsten, Spårväg City. Om option utlöses ska dessa två likriktarstationer byggas 2017. Kontraktet är värt över 50 MSEK. 

 - De investeringar som görs på spårbunden infrastruktur har stor betydelse för trafiken i Stockholm och vi känner oss stolta att få hjälpa till i detta arbete, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg och Järnväg.

Kort om Spårväg City
Program Spårväg City skapades i årsskiftet 2010/2011, programmets uppdrag är att planera, projektera och realisera den fortsatta utbyggnaden av Spårväg City. Spårväg City kommer att få en väsentlig roll i att förse den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Värtan och Frihamnsområdet med en effektiv kollektivtrafik. Tanken är att skapa en kapacitetsstark förbindelse mellan Lidingö, Norra Djurgårdsstaden och Stockholm City. Lidingöbanan ska kopplas ihop med Spårväg City för att möjliggöra trafik med samma tåg från Sergels torg till Gåshaga brygga.

För mer information kontakta:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg & Järnväg
Peter.akerlund@eltelnetworks.com 
Tel: 08-585 376 73

Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com
Tel: 08-585 376 25

Kort om Trafikförvaltningen (TF)
Trafikförvaltningen ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 12,5 miljarder kronor. Sedan 1 januari 2013 har trafikoperatörer möjlighet att bedriva kollektivtrafik på marknadsmässiga villkor.

Kort om SL
Det är SL som står för den avgifts- och skattefinansierade kollektivtrafiken i Stockholms län. SL arbetar för att erbjuda en prisvärd och klimatsmart kollektivtrafik med god kapacitet och kvalitet. Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion