Eltel vinner prestigeaffär – bygger tele i tunneln genom Hallandsås

Eltel har signat avtal med Trafikverket gällande byggnation av tele i tunneln på järnvägsanläggningen i Hallandsås. Avtalet omfattar en av de stora entreprenaderna som kommer att utföras i samband med byggnation av dubbla järnvägsspår. Byggstart sker våren 2014 och ska stå klart i december 2015.

De fyra entreprenaderna är Spår och Kontaktledning, Elkraft, Signal och Tele, där Eltel går in som entreprenör inom tele. Entreprenaden omfattar byggnation av ett komplett tele- och brandlarmsystem för Hallandsåstunnlarna inklusive 19 tvärtunnlar samt anslutande arbeten till befintlig anläggning i norr och söder.

- Järnvägsbyggandet är ett viktigt steg som nu inleds i Projekt Hallandås. Vi känner oss därför nöjda med att vi tecknat ett avtal med en entreprenör som motsvarar våra högt ställda krav när det gäller säkerhet, miljö och kvalitet, säger Jan Källqvist, Trafikverkets projektledare för järnvägsarbetena.

Tunnelsträckningen består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer, vilket kommer att göra tunneln till Sveriges längsta järnvägstunnel. Satsningen i Hallandsås kommer att skapa förutsättningar för miljömässigt förnuftiga transporter. Med en tunnel mångdubblas kapaciteten och trafik kan flyttas från väg till järnväg. Syftet med projektet är att, genom att bygga en dubbelspårig järnväg via tunnel, öka kapaciteten för både gods- och persontrafik och att öka säkerheten på sträckan.

- Vi är självklart stolta över att Trafikverket har valt oss som leverantör till detta jobb. Utmaningen i det här projektet är logistik och samordning med sidoentreprenader då det successivt ges tillgång till arbetsområdet, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef Väg & Järnväg, Eltel Sverige.

- Vi vinner successivt marknadsandelar både i Sverige och i våra nordiska grannländer och det känns fantastiskt. Vi visar att vi är en viktig entreprenör inom branschen och det stärker oss i att bli det största Infranetbolaget i Europa, säger Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group.

För mer information kontakta:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg & Järnväg
Peter.akerlund@eltelnetworks.com

Fredrik Häggström, President Business Unit, Rail & Road, Etel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com