Eltel´s Power Transmission är tillbaka i Norge!

Affärsområde Power Transmission har tecknat avtal med Statnett SF i Norge för nybyggnad av 46 km 420 kV i sydöstra Norge. Ordervärdet är ca 37 MEUR.

Projektet avser luftledning mellan orterna Bamble och Röd.  Det innefattar materialleveranser och samtliga arbeten för att bygga transmissionledning, såsom fundament, jordning, montering och resning av stålstolpar, montering isolatorer, samt lindragning. Även rasering av viss befintlig ledning ingår i projektet. I princip samtliga arbeten kommer att genomföras med helikopter för åtkomst till byggplatserna och för att skydda naturen .

”Efter ett intensivt anbudsarbete och förhandlingar under våren är det oerhört glädjande att vi vunnit denna upphandling och kan återigen placera Transmission på kartan som en verksamhet inom Eltel Networks i Norge. Detta projekt gör att vi nu tryggt kan etablera en organisation med ambitionen att kontinuerligt framgent vara en ledande leverantör till Statnett inom transmissionsutbyggnad.” säger Fredrik Menander, President Affärsområde Power Transmission.

”En viktig framgångsfaktor i att på mycket kort tid producera ett kvalitativt och robust anbud var det internationella nätverkandet mellan Power Transmission’s olika enheter i Sverige, Finland, och Polen, som tillsammans med kunskapen vid vårt bolag i Norge om lokala betingelser har bevisat en konkurrenskraft som jag tror få, om ens någon, spelare på marknaden kan påvisa” säger Mats Björkman, Affärsområdeschef Transmission Sverige & Norge. Då Statnett utöver kommersiella värderingar lägger stor vikt på faktorer såsom projektkontroll, metodik för kvalitetssäkring, miljö, hälsa & säkerhet, och arbetsmetodik är denna affär också ett erkännande av Power Transmission’s sätt att jobba med projektledning och projektstyrning, vilket är extra kul”, fortsätter Mats.  

Projektet startar upp nu under juni månad, och är planerat pågå fram till vintern 2014-2015. Även i projektgenomförandet kommer Power Transmission’s olika enheter i Sverige, Finland, och Polen att samverka.

På bild (från vänster):
Even Vandbakk, Program Manager, Statnett
Elisabeth Vike Vardheim, Project Owner, Statnett
Håkon Borgen, Executive Vice President Statnett
Mats Björkman, Director Power Transmission Sweden & Norway
Thor-Egel Braathen, CEO Eltel Networks AS,Norway
Roger Eriksen, Procurement Manager, Statnett
Miroslav Radojcic, Project Manager, Statnett

För mer information, kontakta:
Mats Björkman, Affärsområdeschef Transmission Sverige & Norge
mats.bjorkman@eltelnetworks.com