Eltel värnar om miljön

Eltel är ett företag där hållbar utveckling är en naturlig del i verksamheten. Eltel arbetar ständigt med att förbättra och utveckla sitt arbetssätt med stort fokus på aktiviteter som medför minskad miljöbelastning.

Genom en målmedveten och långsiktig förändring av bilparken har Eltel minskat utsläppen från de egna transporterna avsevärt. Eltel använder ny teknik och kopplar ihop flera kompletterande system för maximalt stöd för planering. Eltel har infört positioneringssystem i bilarna och i teknikernas handdatorer.

Ny teknik och nya system ger fler fördelar
Med hjälp av positioneringssystemet genomlyses Eltels körmönster för ca 1 200 bilar kontinuerligt. Positioneringssystemet är integrerat med systemet för styrning av uppdrag, vilket innebär att information enkelt förs över mellan systemen. Systemen har sedan kopplats till ett kartfönster. Via kartfönstret kan Eltel lätt lokalisera den servicetekniker som befinner sig geografiskt sett bäst till per uppdrag. Dessa förbättringar medför att Eltel totalt sett kör kortare sträckor med bilarna och därmed minimerar utsläppen.

Med hjälp av denna information optimeras planeringen av teknikerns arbetsdag, se dagens körschema samt göra en analys av materialhanteringen för att ytterliga effektivisera resorna. Detta resulterar i att vi kör kortare sträckor med våra bilar och att våra kunder får service vid akuta och planerade serviceuppdrag.

När vi har sammanställt informationen som vi får från positionssystemet har vi kommit fram till att små strategiskt placerade obemannade materialdepåer ute i serviceområdena är ett miljömässigt bra alternativ.

Ökad säkerhet för servicetekniker
En viktig del i positioneringssystemet är säkerheten för våra tekniker, då flertalet arbetar ute i fält dygnet runt både i storstäder och ute i landsbygden. Om olyckan skulle vara framme har vi snabbt en exakt position där teknikern befinner sig

För att ytterligare optimera vår ruttplanering kommer vi att införa en mobil arbetsplatsform som kommer att underlätta för våra tekniker att anta sina jobb i ett körmönster som värnar om miljön.