Eltel's EBITA växer med 7,4% under 2012

Koncernens totala försäljning växer organiskt med 14% till 1 149 miljoner EUR - Insteg på nya marknader som elnät i UK, inom vindkraft och i järnvägssektorn - Operationella effektiviteten förstärks genom specialisering och bästa praxis - Efterfrågan på Eltel's Infranet-tjänster är fortsatt stark

"Vår starka tillväxt fortsatte för andra året i rad och resulterade i en rekordstor försäljning för gruppen på 1 149 miljoner EUR. Konsekvent bearbetning av kunder och fortsatt företagsutveckling har hjälpt oss att vinna nya marknader. Efterfrågan på våra specialiserade Infranet-tjänster är fortsatt stark, och vi bibehåller vår positiva syn på framtiden”, kommentarer Axel Hjärne, President och CEO  för Eltel Group Corporation.

Eltel upplevde ännu ett starkt år under 2012. Försäljningen uppgick till 1 149 miljoner EUR, en ökning med 13,6% jämfört med föregående år (1 011). Tillväxten uppnåddes organiskt. Både el- och telekommunikations sektorn visade starka siffror. Den totala försäljningstillväxten mellan 2010 och 2012 var 34%. För 2012 uppgick EBITA inklusive extraordinära poster av engångskaraktär till 44,9 miljoner EUR (41,8), en förbättring på 7,4% jämfört med 2011. Antalet anställda i slutet av 2012 var 8 495 – en ökning med 5,3% jämfört med föregående år (8 064).

Stora framgångar på marknaderna – viktiga steg i den interna utvecklingen

"Som vår försäljning visar, har vi varit väldigt framgångsrika i våra kundrelationer och detta kommer att bli mycket viktigt även de kommande åren. Fortsatt samarbete med en av våra största kunder säkrades genom ett tvåårs avtal  med TeliaSonera i Sverige. Inom kraftsektorn rapporterar vi en rekordstor orderstock för transmissionsprojekt, vilket inkluderar nya kontrakt på ett antal marknadsområden. Kraftdistribution redovisade sitt starkaste år någonsin och är väl positionerat för att fortsätta växa under de kommande åren", kommenterar  Axel Hjärne, President och CEO för Eltel Group Corporation.

"I vår interna utveckling, har vi  fokuserat mycket på  att sprida bästa praxis över landgränserna och dela vår erfarenhet med våra kunder. Harmoniseringen av processer och utvecklingen av effektiva metoder för att mäta vår tjänsteleverans forsätter att vara i fokus även under 2013. Möjligheten till att använda arbetskraft över landgränserna är väl utnyttjat på grund av Eltels närvaro på så många europeiska marknader. Hälsa & säkerhetsarbetet har varit i fokus under 2012. På den finansiella sidan, har vi kraftigt förbättrat våra processer vad gäller nettokassaflödet, vilket återspeglades i likviditeten vid slutet av 2012.

Förväntningar är fortsatt positiva för 2013

Eltels tjänstportfölj har visat sig vara mycket stryktålig mot den allmänna ekonomiska utvecklingen, och återspeglar det växande behovet av investeringar i samhällets infrastruktur. "På det hela taget känner vi oss  ganska trygga inför 2013. Ett antal viktiga kundavtal är redan på plats och vi fortsätter att vinna nya stora kontrakt, även inom järnvägssektorn. Vårt strategiska mål är att stärka vår position som det ledande Infranet företaget i Europa, och vi kan se att det ligger i linje med vad marknaden och kunderna efterfrågar. Vår personal är den mest kompetenta i branschen och har den rätta inställningen för att möta våra kunders behov”, avslutar Axel Hjärne.

För mer information:

Axel Hjärne , President and CEO, Eltel Group Corporation
Tel: +46 70 548 8432,  email: axel.hjarne@eltelnetworks.com  

Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group Corporation
Tel: +358 40 311 4503, email: hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Eltels Årsrapport 2012