Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013

Fortsatt starkt resultat för Eltel under tredje kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade till 300,9 miljoner euro eller med 2,1 % jämfört med samma period 2012 (294,7). Försäljningen under januari till september var bara 1,6 % lägre än under samma period 2012 och uppgick till 806,5 miljoner euro (819,6). Antalet medarbetare i slutet av september var 8 641 (8 677).

Starkt resultat för perioden april till september 2013

Efter ett något lugnare första kvartal 2013 jämfört med 2012 låg Eltel på en bra nivå från april till september.

– Första kvartalet i år låg vi något under 2012 års siffror. Förra året hade vi mycket att göra de första veckorna på grund av vinterstormarna. Men tack vare ett mycket starkt resultat under både andra och tredje kvartalet i år ligger vi mycket nära omsättningen för 2012. Och årets resultat blir mycket bättre än för 2012. Vi är på god väg att nå budget för hela 2013, förklarar Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group.

– Det har återigen visat sig att Eltels portfölj av specialiserade tjänster i kombination med de infrastruktursektorer som vi verkar inom och de länder vi har verksamhet i är en bra plattform för affärer. Vår orderstock har utvecklats bra under året, och vi har skrivit flera viktiga avtal. Om man tittar på våra sex affärsenheter inom kraft, telekom och transport kan man se att alla går bättre eller lika bra som 2012, vilket vi är mycket nöjda med. Vi har jobbat hårt och systematiskt för att utveckla våra interna processer – ”Eltel Way” – och våra kompetenser, vilket kunderna har märkt. Det har bidragit till ett stärkt resultat inom hela infranetsektorn, fortsätter Axel Hjärne.

I augusti sålde Eltel Avaya- och Aastra-delarna av rösttrafiksverksamheten till NetDesign, ett dotterbolag till danska TDC. 39 personer flyttades i och med det över till köparen.

Starkt resultat inom kraft- och transportsektorerna

– Vår utveckling inom järnvägssektorn är särskilt spännande. Vi har tecknat ett kontrakt i Norge värt 20 miljoner euro, fått järnvägs- och språvägsordrar värda 17 miljoner euro i Sverige och ett järnvägsavtal med Destia i Finland. Med nya underhållskontrakt i Finland har vi också nått resultat som har uppmärksammats av järnvägsoperatören. Inom transportsektorn är Eltel dessutom långsiktig tjänsteleverantör till Swedavia, en statlig koncern som äger och driver flygplatser i Sverige. Vi har skrivit på ett nytt treårsavtal med option för ytterligare tre år. Årsvärdet på avtalet uppgår till flera miljoner euro. Att leverera multiteknik, komplexa tekniska tjänster, till civila flygplatser är en av Eltels specialiteter. Eltel erbjuder också hanterade tjänster genom sina egna driftcentraler i Göteborg och Köpenhamn. Från driftcentralen i Köpenhamn tillhandahåller vi drift- och underhållstjänster till Banedanmark.

– Affärsenheten Power Transmission är efter ett par års uppehåll tillbaka i Norge med ett kontrakt med Statnett värt 40 miljoner euro. I somras skrev vi dessutom ett avtal med Svenska Kraftnät värt 19 miljoner euro. Affärsenheten ligger även bra till på den växande afrikanska marknaden. Tack vare mångårig erfarenhet av nyckelfärdiga elektrifieringsprojekt har vi säkrat flera ordrar, bland annat två kontrakt med TANESCO i Tanzania till ett värde av omkring 40 miljoner euro. Vi är glada över att kunna bidra till infrastrukturutvecklingen i Afrika, där stora delar av befolkningen fortfarande saknar tillgång till el.

– Utöver kraftledningar med olika spänningsnivåer installerar vi även kraftverk och utrustar manövercentraler med kommunikationslösningar. Genom att kombinera nordisk projektledningsexpertis med lokala underleverantörer som utför arbetet höjer vi kompetensnivån inom afrikanska företag. Fler nya kontrakt i både Moçambique och Zambia är inne i ett slutskede där finansieringen ses över. Vi kommer snart att offentliggöra det enskilt största projektavtalet i Eltels historia, fortsätter Axel Hjärne.

– Inom eldistribution har Eltel tagit hem en ny affär med Vattenfall i Sverige med ett treårsavtal för underhållsarbete och projektgenomförande till ett värde av 10 miljoner euro per år. Affärsenheten Smart Metering slogs ihop med Power Distribution i somras för synergieffekter inom användargränssnitt, teknik och teknikerteam. Eltel har nyligen avslutat ett projekt där vi installerat 600 000 elmätare för Fortum i Finland och fått mycket positiv respons från kunderna. Företaget har nu installerat allt som allt 3,5 miljoner mätpunkter i Finland, Sverige och Danmark och är därmed ledande inom smarta elinstallationer (Smart Grid) i norra Europa.

– Inom telekom fortsatte stora kontrakt med alla ledande teleoperatörer att ge ett konstant intäktsflöde. Vi vet att sektorn inte växer, men arbetets volym och variation, och den kompetens som krävs för teknik, servicekoncept och affärsmodeller som ständigt utvecklas, stärker hela företagets utveckling och tjänar som måttstock.

Utsikter för 2014

– Nu ligger fokus på att säkra en bra avslutning på 2013. Första indikationen för oktober ser bra ut, och årets sista kvartal brukar vara en period då vi har mycket att göra. Vi räknar med att nå budget för 2013, vilket skulle betyda att det här blir det bästa året någonsin i Eltels historia. I år har vi infört nya sätt att mäta resultatet av våra leveransprocesser, och det har definitivt bidragit till att vi har delat med oss av bästa praxis över organisatoriska och geografiska gränser. En enkät som gick ut till våra största kunder visade att kvalitet, leveranskompetens och flexibilitet är de mest uppskattade kriterierna när de väljer partner. Dessa områden har redan från början varit i fokus för Eltels strategi, och på det hela taget presterar vi bättre än våra konkurrenter.

– Vi har en bra orderstock, och vi är optimistiska inför 2014. Utgångspositionen är stark, och det händer mycket intressant inom infranet nu. Spännande initiativ är på gång från makthavare, investerare och operatörer. Det här är en mycket dynamisk bransch, och Eltel är en dynamisk partner för nätägare och operatörer. Vi har våra medarbetare att tacka för den fantastiska utvecklingen under 2013. Arbetet fortsätter och vi kommer att komma med nya initiativ under 2014, avslutar Axel Hjärne.

Mer information:
Axel Hjärne, President and CEO
axel.hjarne@eltelnetworks.com
and
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President
Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com