Nya lokaler i Göteborg

Nya lokaler i Göteborg

Eltel har under en längre tid letat ny lokal i Göteborgsområdet för att anpassa sitt behov till dagens produktion. Vi ser stora fördelar genom att våra projektörer, dokumentatörer och vår nationella kundingång samlas under samma tak. Vårt nya gemensamma lager kommer också att ge samordningsvinster.