Eltel hjälper Vattenfall Eldistribution AB att säkra elleveranserna i Stockholm

Vattenfall Eldistribution har beslutat att fram t.o.m år 2017 successivt konkurrensutsätta servicearbeten, projekt för lokalnät och regionnät samt underhåll på stationer inom samtliga sina geografiska områden i Sverige.

Som ett led av detta har två geografiska områden sedan årsskiftet varit ute på marknaden, Sydöstra Götaland och Stockholm.

Eltel Power Distribution har vunnit det största av dessa områden benämnt ”Stockholm”.  Området innefattar anläggningar på Värmdö, Ingarö, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka och Salem. I området har Vattenfall 159 000 kunder, 1500 mil ledningar, 2900 nätstationer och 19 000 kabelskåp. Avtalet är på tre år med start 2014-01-01. Affären uppskattas omsätta 75-125 MSEK per år.  Projektet beräknas sysselsätta 35-40 personer.

I och med den här affären är Eltel nu huvudentreprenör åt de största nätägarna i Sverige Svenska Kraftnät, Vattenfall, Fortum och Eon.

Vattenfall är en viktig kund för oss och detta är en strategiskt viktig affär som visar att vi är en spelare på marknaden att räkna med.  Vi är därför mycket glada och nöjda över att Vattenfall Eldistribution AB valt att beställa detta av oss säger Patrik Granström, Divisionschef Power Distribution.

För mer information:
Patrik Granström, Division Manager, Eltel Power Distribution Sweden
Tel: +46 76 790 7112, patrik.granstrom@eltelnetworks.se