Power Transmission tecknar avtal med Svenska Kraftnät

Eltel Networks TE AB har i hård internationell konkurrens vunnit en delsträcka inom Svenska Kraftnät’s utbyggnadsprogram för Sydvästlänken. Ordervärdet är ca 164 MSEK.

SydVästlänken, som sträcker sig från Hallsberg i norr till Hurva i Skåne, syftar till att förstärka och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet. Förbindelsen är också viktig för planerna på storskalig utbyggnad av vindkraften som ingår i svensk och europeisk klimatpolitik, samt för att begränsa de skillnader i elpris som kan uppstå mellan elprisområdena.

Den norra delen, mellan Hallsberg och Barkeryd, byggs som 400kV luftledning. Den del som Eltel av Svenska Kraftnät fått förtroendet att bygga är den södra delsträckan på 40 km mellan Tranås och Barkeryd.

Projektet innefattar materialleveranser och samtliga arbeten för att bygga transmissionledning, innefattande fundament, jordning, montering och resning av stålstolpar, montering isolatorer, samt lindragning. Även rasering av befintlig 220 kV ledning ingår i projektet.

”Det är oerhört glädjande att vi vunnit denna upphandling, och även fortsatt har Svenska Kraftnät’s förtroende i att bygga stamnätet för Sveriges elförsörjning. Projektets volym och tidplan ger oss en stabil grund att stå på och växa utifrån.” säger Mats Björkman, Affärsområdeschef Transmission Sverige.

Projektet startar upp nu under juni månad och pågår till hösten 2014.

Photo från vänster: 
Fredrik Menander, President Power Transmission
Mikael Odenberg, Generaldirektör, Svenska Kraftnät
Mats Björkman, Affärsområdeschef Power Transmission Sverige & Norge
Hans Lundin, Inköpschef, Svenska Kraftnät

För mer information, kontakta:
Mats Björkman, Affärsområdeschef Transmission Sverige
mats.bjorkman@eltelnetworks.com