Rail tecknar kontrakt med Destia i Finland

Eltel Rail i Finland har tecknat kontrakt med Destia Oy gällande järnvägselektrifiering och växelvärme. Kontraktet, som utförs 2013-2016, är en del i satsningen att förbättra kapaciteten på järnvägsanläggningen i Oulu-regionen.

”Detta kontrakt är bevis på Eltels starka kompetens och erfarenheter inom järnvägselektrifiering. Vi är väldigt glada och stolta över det väl fungerande samarbetet med Destia. Eltel har fått ett stort förtroende i och med detta kontrakt”, säger Päivi Hakala, Director Rail Finland.

Finska Trafikverket har tecknat kontrakt med Destia Oy för projektet som helhet. Kontraktet omfattar förbättringar på befintlig enkelspårig sträcka samt byggnation av en ny järnvägssträckning på ca 30 km. Det totala värdet på kontraktet är 85 miljoner Euro. Eltel agerar underentreprenör till Destia. Järnvägens elektriska anläggning ska uppdateras till kraven

”De nya dubbelspårssektionerna kommer att öka järnvägskapaciteten vilket medför att större mängd trafik kan passera på anläggningen. Trafiksäkerheten kommer också att öka då flera plankorsningar kommer att försvinna. Satsningen medför även att passagerartågen kan öka hastigheten till 200 km/h”, säger Hakala.

Den 335 kilometer långa järnvägen mellan Seinäjoki och Oulu är en av de mest trafikerade enkelspårsträckorna i Finland. Majoriteten av trafiken mellan södra och norra Finland nyttjar dessa spår som också är en del av TEN, the Trans-European Rail Network. Det totala värdet på den planerade investeringen för upprustning av sträckan uppgår till 860 miljoner Euro.

För mer information kontakta:
Fredrik Häggström, President Business Unit Rail & Road, Eltel Group
fredrik.haggstrom@eltelnetworks.com 
Tel: 08-585 376 25