Eltel erbjuder lärlingsutbildning

Genom ett samarbete mellan Eltel, Karlshamns Lärcenter och EC Utbildning, kan vi erbjuda lärlingsutbildningen ”Kabeltekniker” till hela Sverige baserat Eltels framtida anställningsbehov. Utbildningen genomförs enligt förordningen om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (SFS 2010:2016).