SL förlänger avtalet med Eltel

Över 700 000 personer reser varje vardag med Storstockholms Lokaltrafik och Eltels uppdrag är att dygnet runt utföra felavhjälpning och underhåll av SLs teletekniska system och därmed bistå SL att hålla trafiken igång med minimala störningar.

Arbetet omfattar hela tunnelbanan, SL:s järnvägar, spårvagnar och SL:s busstrafik. De system som ingår är allt ifrån transmission till trafikinformationsskyltar, trygghetskameror, lås- och passagesystem, kylanläggningar och repeatersystem för trafikradio.

Eltel har haft förtroendet via tidigare avtal sedan 2005 och nu väljer SL att förnya avtalet på två år som även innefattar en option på två år och det nya avtalet gäller t o m sista oktober 2015.

- Eltel är stolta och glada över att SL väljer att förlänga avtalet med oss och detta är ett kvitto på att det vi gör är viktigt och håller en hög kvalitet, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Väg och Järnväg på Eltel.

More infromation:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef, Eltel Rail and Road, Sweden
Tel: +46 8 58 53 7673, email: peter.akerlund@eltelnetworks.se