Sverige och Eltel i framkant gällande utveckling av FTTH- Fibre to the Home

FTTH Council är en branschorganisation inom FTTH-området i Europa och är initierad och drivs av, ett antal produktleverantörer (Alcatel-Lucent, Cisco, Corning, Emtelle och OFS). Medlemmarna, som är fler än 150 st, återfinns inom politiken, offentlig sektor, nätägare, entreprenörer och operatörer. Organisationens mål är att öka tillgängligheten av fiberbaserat, höghastighetsnät till både slutkund och till företag.

Varje år anordnar föreningen en FTTH-konferens och 2013 hölls konferensen i London. Agendan för årets konferens innehöll talare från olika delar av Europa som argumenterade för varför FTTH bör vara ett fortsatt prioriterat satsningsområde. 

Utvecklingen av FTTH handlar om Europas framtida konkurrenskraft på en global marknad, och det framfördes från Svenskt politiskt håll att målet med 100 Mbit/s till minst 50% av befolkningen i Europa före år 2020 är för lågt satt. Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark, menade att vi snarare borde satsa på minst 1 Gbit/s inom några få år, för att följa utvecklingen. Andra talare underströk betydelsen av att den fria marknaden även måste kunna finansiera utbyggnad på vanliga kommersiella villkor. Branschen har alltså en gemensam utmaning i att kunna driva på FTTH-utbyggnaden med metoder och produkter som gör näten både framtidssäkra och rimligt kostnadseffektiva att bygga och underhålla.

Eltel deltog på FTTH Councils konferens i London och de kan från denna konferens dra slutsatsen att Sverige ligger långt framme gällande utbyggnad av bredbandsnät i allmänhet och FTTH-nät i synnerhet.

För att kunna fortsätta att driva och prioritera utvecklingen av FTTH framåt i Sverige och Europa krävs investeringar inom EU. För att få EU att investera i FTTH-satsningen behövs bl.a. kostnadseffektiva metoder för att bygga bredbandsnät. Eltel kan vara en av de aktörerna som skapar förutsättning för en större satsning inom EU, genom en ny metod vid namn Microtrenchning.

Metoderna och maskinerna för Microtreching utvecklas hela tiden, och Eltel följer och medverkar till utvecklingen. Microtrenchning går ut på att de schakt som grävs i marken grävs med en mindre grävskopa för att minimera påverkan på vägen. Metoden är relativt ny men genom regelbundna utvärderingar och förbättringar blir metoden allt mer kvalitetssäkrad för skarp driftsättning. I dagsläget drivs det ett antal pilotprojekt där metoden testas.