Swedavia väljer Eltel som tjänsteleverantör för de kommande åren

Efter en noggrann utvärdering valde Swedavia, den svenska flygplatsmyndigheten, Eltel som avtalspartner för flera år framåt. Omfattningen på kontraktet inkluderar kommunikationstjänster och relaterade tjänster, och värdet på kontraktet uppskattas till flera miljoner Euros per år. Kontraktsperioden är på tre år med en option på ytterligare tre år.

Eltel  har en väl etablerad position i Sverige med kompetens att tillhandahålla implementering, underhåll och tekniska konsulttjänster för kommunikation,  navigation, övervakning och meteorologisk utrustning för flyget.  I tillägg till detta kan företaget erbjuda tjänster för terminalspecifik utrustning och för system för information och telekom.

Swedavia är en statsägd grupp som äger, driver och utvecklar tio civila flygplatser i Sverige. Upphandlingsprocessen inleddes i slutet på förra året och valet av partner ägde rum i juli.  Omfattningen på kontraktet inkluderar landsomfattande underhåll och konsulttjänster för samtliga flygplatser som Swedavia ansvarar för.

Förutom priset utvärderades Eltel vad gäller kunskap, kvalitet och nationell täckning. Efter utvärderingen stod Eltel som vinnare bland konkurrenterna i anbudstävlingen. Thorbjörn Sagner, President för Eltel´s affärsområde Homeland Security och Aviation (HS&A) säger i en kommentar: “Denna framgång är verkligen inspirerande för oss och den ger en bra platform för att utveckla vår drift i samarbete med den svenska luftfartsmyndigheten. Detta är bra för vår framtid”.

Mer information:
Thorbjörn Sagner, President, Eltel Homeland Security och Aviation (HS&A)
Tel:  + 46 8 593 785 16, thorbjorn.sagner@eltelnetworks.se