TKF Fiberförening bygger nät med Eltel som partner

Under 2013 har teamet i Borås byggt ett fibernät åt ett byalag som heter TKF Fiberförening.

Byalag har en växande betydelse med en stor efterfrågan från folk som bor på landsbygden - att få fiber till byn kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar eller tvingas flytta till stan.

För att undersöka hur man förverkligar sin idé att bygga fiber åkte Peter Nordberg, säljare på Eltel, hem till Åke Olsson ordförande i TKF. Här återger Peter sitt samtal med Åke:

Åke berättar att han i samband med valet 2010 var engagerad i LRF där han var med och tog fram några frågor som man ville att politikerna skulle driva. En av dessa frågor var att få fiber på landsbygden.

Kommunpolitikerna i Borås bjöds ut till Tärby och samtliga förklarade sig villiga till att stödja att man ville satsa på fiber till landsbygden. Under 2011 åkte representanter för Borås kommun ut och marknadsförde att man skulle bilda fiberföreningar. I samband med detta bildades TKF Fiberförening av elva medlemmar och Åke valdes till ordförande i föreningen. Man bildade även bolag och sökte diverse stöd för att kunna gå vidare. Nu var den största utmaningen att värva fler medlemmar till föreningen. När den första stämman hölls kom mer än 100 personer och redan då var medlemsantalet uppe i 150 medlemmar.

Man visste redan vid denna tid om att Vattenfall skulle gräva ner flera av sina el-ledningar så det var bråttom om man skulle kunna nyttja detta för sin fiberutbyggnad. Under våren 2012 betalade medlemmarna in 6 000 kronor/anslutning och på detta sätt fick föreningen in drygt 900 000 vilket möjliggjorde att man kunde fullfölja samförläggningen med Vattenfall. Senare under våren fick man även besked om att man skulle få kanalisationsstöd. I föreningen fanns en person som hade kunskap att projektera ett fibernät och med hjälp av denne togs ett förslag fram för byggandet av fiber vilket sedan användes för att göra ett förfrågningsunderlag. Efter sommaren kunde man gå ut på Visma’s upphandlingssite för att få in anbud från entreprenörer för att bygga sitt fibernät.

Efter utvärdering av anbuden så beslutade föreningen att välja Eltel. Grunden för beslutet var kvalité och pris. Man kände sig även trygga med ett företag som fanns på orten och som hade muskler att genomföra uppdraget. Efter några möten med Eltel skrevs ett kontrakt i början av 2013. Strax efter detta hade man en ny stämma som var lika välbesökt som den tidigare stämman. På detta möte fick föreningens medlemmar träffa ansvariga från Eltel som förklarade hur byggandet av nätet skulle genomföras.

Byggstarten kunde inte ske förrän i slutet av april på grund av den långvariga vintern med tjäle i marken. Före start hade Eltel och föreningen ett möte där man utsåg ansvariga för båda parter under byggnationen. Det har varit regelbundna byggmöten en gång i månaden då man reglerat saker som hänt sedan förra mötet. Åke är mycket nöjd med hur man presenterat de förändringar som skett under byggtiden. Han tycker även kontakten med Eltels projektör Sven Kraft fungerat bra.

Ylva Knutson, från Eltels kontor i Borås, har varit projektledare för byggandet och har hållit ihop allt på ett bra sätt. Åke framhåller att man haft en mycket bra dialog med alla inblandade från Eltel.

På frågan om vad som varit jobbigast under byggtiden svarar Åke svarar snabbt att Trafikverkets handläggning var frustrerande. Att inte veta om man skulle få gå fram på det sätt man önskade och att leva i ovisshet under åtta veckor känns inte okej.

Jag ställer även frågan om hur det gått med ekonomin för föreningen. Åke berättar också om hur det gått med föreningens ekonomi - när beslutet om att bygga togs hade man meddelat att det inte skulle få kosta mer än 17 500 kronor/anslutning. Redan när anbuden kom såg vi att det borde gå. Vi var försiktiga i vår uppskattning om hur mycket man kunde plöja och räknade där med att vi skulle kunna plöja 1/3 av den totala sträckan. Tack vare det skickliga grävmaskinisterna så har resultatet blivit att vi kunna plöja ner 2/3 av den totala sträckan vilket inneburit minskade kostnader för föreningen.

Den 2 december i år startade man noden i Rångedala där 85 medlemmar fick sitt bredband. Den 16 december startas noden i Tärby och då får resterande del sitt bredband. Många timmar ideellt arbete ligger bakom att man lyckats förverkliga sin idé.

TKF Fiberförening har i anbudet fått en garantiservice som gör att föreningen känner sig trygga även efter att bygget är klart och man går över i drift av nätet.

Under byggtiden har Åke även varit ute hos andra som ska eller kommer att bilda föreningar för att dela med sig av sina erfarenheter. - Jag brukar säga att man inte skall se byggandet av fiber som en kostnad, det är en investering för framtiden som man kommer få igen, säger Åke.

När jag frågar Åke vad han skall göra med all tid han får över när bygget är klart säger han – Jag skall koppla av från allt jobb och bara njuta av en riktigt snabb uppkoppling.

När jag lämnar Åke flyger en tanke genom huvudet att han representerar mycket av det som jag uppskattar hos människor man möter. I de tider vi lever är det inte alltid självklart med ärliga människor som samtidigt brinner för att få behålla en levande landsbygd. Flera gånger under projektets gång har Åke sagt att han är nöjd med att vi har en så bra relation mellan föreningen och Eltel. Varje gång har jag svarat att vårt mål är att han skall vara lika nöjd när vi är helt färdiga. Nu är vi framme vid slutet av projektet och målsättningen består!