Trafikverket IT

Trafikverket ICT som den 1/5 bytte namn till Trafikverket IT har beslutat att utlösa optionsåret på det kontrakt vi har med dem. Det innebär att Eltel har fått fortsatt förtroende fram till 2014-11-30. Eltel vann första kontraktet i en upphandling 2010 och då var avtalet på 3 år.

Avtalet omfattar service inom flera teknikgrenar för att sköta Trafikverket ITs nät som innefattar 2 200 mil kopparkabel och 1 500 mil fiber i Sverige. Trots höga krav på felavhjälpning har vi lyckats leverera en hög serviceprecision.

Vi på Eltel är glada över det förtroende kunden visar oss genom att utnyttja optionen och kommer att göra allt vi kan för att bli Trafikverket ITs bästa entreprenör.