Unikt samarbete inom Air Traffic Management

Svenskt kunnande efterfrågas i allt större utsträckning inom flygbranschen. LFV, Combitech och Eltel Networks ställer därför ut på World ATM Congress i Madrid 12-14 februari och presenterar sitt samarbete inom Air Traffic Management & Airport Management. Trion räknar med att vinna nya affärer på den globala marknaden.

Företagen har en historik av samarbeten och samlar nu gemensam kraft för att marknadsföra sig på World ATM Congress i Madrid.

Det aktuella samarbetet avser i första hand internationella affärer. Respektive företags område kompletterar varandra väl och ger kunden ett komplett erbjudande kring specificering, projektering, utredningar, service, underhåll och leverans av Air Traffic Management & Airport Management tjänster. Detta såväl ur ett teknisk som ur ett operativt perspektiv.

"Vårt mål är att ytterligare stärka våra gemensamma positioner internationellt. Vi har en unik kombination av erbjudanden som ger köparna tillgång till ett komplett utbud
av kompetenser inom Air Traffic och Airport Management”, säger Thorbjörn Sagner
affärsansvarig Aviation och VD Eltel Networks AB.

 "Samarbete blir allt viktigare på den internationella marknaden. Med ett starkt partnerskap kan vi med gemensam kraft erbjuda våra kunder en unik bredd och utbud av tjänster inom Air Traffic Management-området”, menar Marie Bredberg VD Combitech AB

”LFV har länge haft ambitionen att vara en helhetsleverantör på den nationella marknaden, nu kan vi även erbjuda detta på den internationella arenan”, säger LFV generaldirektör Thomas Allard.

 Vi ses i Madrid!

World ATM Congress 2013