Vänerenergi och Eltel bygger fibernät med framtidens teknik

Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät. Detta skall utgöra stamnätet i en gemensam infrastruktur och ge näringsliv och kommuninnevånarna möjlighet att ansluta till nästa generations bredbandsnät.

Regionnätet kommer att sträcka sig genom kommunerna och bilda en ring med hög kapacitet och driftsäkerhet. Utmed de sträckor där fiberkablar förläggs kommer det att etableras fiberanslutningspunkter där fiberföreningar, företag och privatpersoner kommer att ges möjlighet att ansluta mot fibernätet. VänerEnergi AB har efter kommunernas upphandling valts som leverantör och operatör av bredbandsnätet. Nätet skall tillgodose näringslivets och kommuninnevånares behov av tillgång till en god infrastruktur. Bredbandsnätet är ett öppet och konkurrensneutralt nät och som kund i nätet har man möjlighet att välja mellan olika leverantörer och tjänster. VänerEnergi har sedan i sin tur valt Eltel Networks som en av de entreprenörer som bygger nätet.

Nätet byggs med modern och miljövänlig GPON-teknik med en bandbredd på 1000 Mb/s per kund. GPON-tekniken är ny och innebär att trafiken i nätet kan distribueras via passiva komponenter i högre utsträckning än med annan teknik. GPON-tekniken har en hög driftsäkerhet, låg strömförbrukning och är mindre känsligt för yttre påverkan såsom åska mm jämfört med andra tekniker. Nätet byggs av Eltels Team i Skövde/Alingsås, och projektledare på Eltel är Benny Sandberg - 076-7983852.