Dags för nästa fas i Eltels samarbete med LFV

Helt nyligen passerades en milstolpe i Eltels samarbete med LFV. Alla kopplingar i LFVs gamla kommunikationssystem NATN, National Air Traffic Network, togs då bort och det nya systemet ATN, Air Traffic Network, är nu helt under Eltels ansvar.

Nu går vi över i fas 2 som innebär att nya sitetyper -  radio, radar och navigationssiter kan integreras i ATN under hösten.

När LFV och Swedavia delades upp i två delar 2010 – en del med LFV, som är ett affärsdrivande verk, och Swedavia som är ett statligt bolag, så togs ett beslut om att inte längre ha ett gemensamt operativt nät. Eltel har sen dess arbetat med utbyte av den gamla infrastrukturen och designat LFVs eget nät med alla operativa komponenter.

Flera av Eltels affärsenheter ansvarar för arbetet med LFV.. En stor del utförs av NMC, Network Management Center, som historiskt har haft fokus på övervakning av kommunikationsnätverk, vilket fortfarande är huvudverksamheten, men nu mer övervakar man även andra delar av samhällets infrastruktur – allt från teknik inom fastighetskommunikation till transmissionssystem för naturgas. NMC har 25 års erfarenhet av att planera, designa, bygga, driftsätta, övervaka och underhålla infrastrukturen för samhällsviktiga funktioner.

Idag arbetar NMC tillsammans med bland andra LFV, Sjöfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, IT-Norrbotten, Swedegas och Malmö Aviation – alla är nätägare som ser fördelarna med att outsourca driften av sitt nät till en pålitlig partner.