Det går som på räls för Team Verkstad i Arboga

Sedan 2013 gör Eltel en storsatsning på en kombinerad verkstad och ett centrallager som spar tid och pengar åt kunden som ofta befinner sig ute på fält. TeVe (Team Verkstad) prefabricerar produkter till Eltels järnvägsentreprenader, målet är att även kunna erbjuda andra verksamma entreprenörer produkter från TeVe.

Teamet tillverkar bland annat teknikhus, stativ, apparatskåp, vägskyddskurar och kiosker. Syftet är att korta ned ledtiderna maximalt och ingen personal behöver vistas i farlig spårmiljö vid prefabriceringen.

Eftersom tiden är knapp när arbeten i spåren skall utföras, har teamet etablerat en lagerplats i Arboga för allt järnvägsspecifikt material som används ute i fält. Ordning och reda på materialet skapar förutsättningar för en effektiv produktion.  Montörerna som bygger skåpen på verkstaden följer med produkten ut i fält för inkoppling. Samtidigt får de med sig övrigt material som behövs, då lagerplatsen etableras intill verkstadslokalen.

Just nu arbetar TeVe med att prefabricera signalställverk med tillhörande el- och telearbeten till Eltel Rails stora järnvägsentreprenad på Lidingöbanan. Det är bland annat signalställverken i tomma teknikhus och skåp som ska byggas in. Där kopplar teamet ihop de tekniska enheterna i huset så långt det är möjligt och innan leverans kontrolleras installationen noggrant för att kvalitetssäkra produkten.

 Hemligheten bakom allt är installationen i Verkstaden, där allt förbereds så långt det är möjligt av Eltels engagerade tekniker.  Det öppna och trevliga klimatet som råder i teamets lokaler är en annan faktor.
 
Förutom arbetet med Lidingöbanan pågår även ett externt jobb tillsammans med järnvägsföretaget Signal& Banbyggarna. Det är ett helt nytt signalställverk och två nya vägskyddskurar till Falun som byggs tillsammans med kunden.

Verkstadschef och teamchef Dick Sulander med över 25 år i järnvägsbranschen har ett hektiskt liv. Varannan vecka jobbar han från Småland där han har sin 10-åriga son, och varannan från företagets huvudkontor i Stockholm där sambon bor – dessutom pendlar han till Arboga och företagets verkstad i Arboga där i mellan.
- Jag sitter mycket på tåg, och då kan man ju jobba samtidigt, poängterar han.