Eltel och Sønnico Tele planerar vidare för en sammanslagning av telekomverksamheten i Norge

Efter att ha fått ett positivt svar från norska konkurrensverket har Eltel Group och Umoe, som äger Sønnico Tele AS, kommit överens om att gå vidare med planeringen för en sammanslagning av företagens verksamhet inom fast och mobil telekom i Norge. Tanken är att slå ihop Sønnico Teles verksamhet och Eltels telekomverksamhet i Norge till ett samägt bolag. Det samägda bolaget skulle bilda en ny enhet med omkring 1 200 anställda och en omsättning på cirka 1,5 miljarder norska kronor.

Den norska telekombranschen utvecklas i snabb takt. Telekomoperatörerna ser över olika alternativ för att förbättra lönsamheten och kräver att deras tjänsteleverantörer tar ett större ansvar för värdekedjan. Ökad produktionskapacitet och större geografisk täckning skulle göra det möjligt för det nya företaget att uppfylla sådana krav.

Espen Klitzing, styrelseordförande för Sønnico Tele, kommenterar planerna så här:
– Den norska telekommarknaden är attraktiv och ligger långt framme, med kunder som kräver stark genomförandeförmåga och leveranser av hög kvalitet. Med gemensamma krafter kommer Sønnico Tele och Eltel att kunna inta en ledande ställning på marknaden, något som kunder, medarbetare och ägare drar nytta av.

Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporations, fortsätter:
– Vi på Eltel ser Norge som en viktig marknad och vill säkra vår konkurrenskraft inför framtiden. Vi tror att vår intressantaste möjlighet inom telekombranschen är en sammanslagning med Sønnico Tele. En sådan kommer att ge mervärde åt kunder, medarbetare och ägare. Tillsammans får vi större geografisk täckning, större resursbas och därmed bättre möjlighet att hantera toppar i efterfrågan på tjänster. För medarbetarna innebär ett större företag fler alternativ för personlig utveckling.

Den planerade sammanslagningen kommer inte att påverka Umoes och Eltels andra verksamheter utöver telekomverksamheten i Norge.

Observera att företagen ska fortsätta att fungera som oberoende konkurrenter på marknaden tills det slutgiltiga beslutet om att slå samman Eltel Groups telekomverksamhet i Norge med Sønnico Tele AS har fattats.

Mer information:

Axel Hjärne, VD Eltel Group
axel.hjarne@eltelnetworks.com

Espen Klitzing, Styrelserdförande Sønnico Tele AS
Tel.: +47 92826166  espen.klitzing@umoe.no