Eltel och Umoe, ägare av Sønnico Tele, har den 14 februari träffat avtal om en sammanslagning av företagens telekomverksamhet i Norge

Eltel och Umoe, som äger Sønnico Tele AS, har undertecknat ett avtal om att slå samman företagens telekomverksamhet i Norge. Genom sammanslagningen bildas en ledande tjänsteleverantör med 1 200 anställda och en omsättning på 1,5 miljarder norska kronor. Sammanslagningen ska enligt plan slutföras under 2014.

Efter att i början av månaden ha fått ett positivt svar från norska konkurrensverket har Eltel Group och Umoe, som äger Sønnico Tele AS, den 14 februari träffat avtal om att slå samman företagens verksamhet inom fast och mobil telekom i Norge. Sønnico Teles verksamhet och Eltels telekomverksamhet i Norge kommer att flyttas över till ett samägt bolag som får namnet Eltel Sønnico AS. Företaget kommer att få omkring 1 200 anställda och en omsättning på cirka 1,5 miljarder norska kronor.

Bildandet av Eltel Sønnico AS ger den norska telekombranschen en stark och flexibel tjänsteleverantör med en större resursbas och nationell geografisk täckning. Företaget kommer att ha större möjlighet att integrera framåt och bakåt alltefter hur behoven på marknaden ser ut.

Espen Klitzing, styrelseordförande för Sønnico Tele, kommenterar sammanslagningen så här:
– Sønnico Tele och Eltel Telecom är redan två starka företag. Genom att slå oss samman kan vi få synergieffekter, öka räckvidden och skapa värde för kunder, medarbetare och ägare. Eltel Sønnico AS har potentialen att ytterligare stärka vår position som ett ledande företag på marknaden.

Axel Hjärne, koncernchef och vd för Eltel Group Corporation, fortsätter:
– Sammanslagningen bygger på en mycket sund branschlogik och kommer att förändra den norska marknaden i grunden. Vi ser detta som en unik möjlighet att stärka vår ledande position i branschen och säkra vår konkurrenskraft för framtida framgångar i Norge. Vi ser sammanslagningen av Eltel Telecom Norway och Sønnico Tele som en utmärkt och mycket förmånlig kombination.

Detaljplaneringen av sammanslagningen och integreringen har påbörjats. Transaktionen kommer att genomföras så snart som möjligt, förmodligen senast i mitten av mars. Företaget Eltel Sønnico AS kommer att registreras och styrelse och ledning därefter tillsättas. Anders Hauglie-Hanssen blir vd och Thor-Egel Bråthen vice vd för det nya företaget. Överföringen av alla medarbetare, resurser och system kommer att äga rum under 2014 och ska vara slutförd senast i december samma år. Sammanslagningen kommer inte att påverka Umoes och Eltels andra verksamheter utöver telekomverksamheten i Norge.

För mer information kan du kontakta:

Axel Hjärne, koncernchef och vd, Eltel Group
axel.hjarne@eltelnetworks.com


Espen Klitzing, styrelseordförande för Sønnico Tele AS
Tel: +47 92 82 61 66 espen.klitzing@umoe.no