Den norska telekombranschen utvecklas i snabb takt. Telekomoperatörerna ser över olika alternativ för att förbättra lönsamheten och kräver att deras tjänsteleverantörer tar ett större ansvar för värdekedjan. Ökad produktionskapacitet och större geografisk täckning skulle göra det möjligt för oss att uppfylla sådana krav.

En eventuell sammanslagning är ett av flera alternativ som Eltel har undersökt för att uppfylla kundernas krav. Ansökan till konkurrensverket lämnas in under december månad. Ett första svar från den norska myndigheten väntas komma i januari, och utifrån det fattar Eltel beslut om att antingen påbörja en eventuell sammanslagningsprocess eller fortsätta som separata och konkurrerande företag på marknaden.

Observera att de båda ovan nämnda företagen ska fortsätta att fungera som oberoende konkurrenter på marknaden tills det att beslut har fattats om att slå samman Eltels och Umoes norska verksamheter. Ingen gemensam planering eller samordnad aktivitet på marknaden är tillåten medan konkurrensverket genomför sin granskning.

Mer information:
Axel Hjärne
Koncernchef och vd för Eltel Group
axel.hjarne@eltelnetworks.com
och
Hannu Tynkkynen, Senior Vice President, Eltel Group
Tel. +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com